Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-07
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. AT-472 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo
2020-07-31
AT-615
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2020-07-29
AT-610
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. Balandžio 18 d. Įsakymo Nr. AT-379 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo
2020-07-28
AT-607
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalteris (A2)
2020-07-22
AT-591
Įsakymas dėl Kidulių seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-07-21
AT-590
Įsakymas dėl pretendentų atrankos komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo Kidulių sen. socialinio darbo organizatorius
2020-07-17
AT-571
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2020-07-15
AT-561
Įsakymas dėl Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymo patvirtinimo A2 lygis
2020-07-10
AT-546
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalteris A2
2020-07-10
AT-545
Įsakymas dėl atrankos skelbimo Kidulių sen. socialinio darbo organizatoriaus pareigoms
2020-07-07
AT-535
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Barzdų sen.
2020-07-03
AT-534
Dėl įgaliojimo suteikimo D. Jasevičiui
2020-07-29
AG-144
Dėl įgaliojimo suteikimo V. Cikanai
2020-07-29
AG-143
Dėl įgaliojimo suteikimo E. Belevičiui
2020-07-28
AG-142
Dėl įgaliojimo suteikimo O. Rakauskienei
2020-07-27
AG-141
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-07-15
AG-138
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Grigaitienei
2020-07-10
AG-134
Dėl įgaliojimo suteikimo D. Jasevičiui
2020-07-10
AG-133
Dėl turto perdavimo Šakių "Žiburio" gimnazijai
2020-07-03
AG-130
Dėl lėšų iš paskolos skyrimo
2020-07-02
AG-127
Dėl lėšų reprezentacijai skyrimo
2020-07-01
AG-125
Dėl įgaliojimo suteikimo K. Birbilui
2020-07-01
AG-124