Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-09
Dėl rajono savivaldybės programų koordinatorių ir už programą atsakingų asmenų paskyrimo
2020-09-28
AT-822
Dėl rajono savivaldybės programų vykdytojų sąrašo patvirtinimo
2020-09-28
AT-821
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-28
AT-819
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-09-24
AT-808
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-09-23
AT-804
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-09-23
AT-803
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-09-21
AT-797
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-09-18
AT-790
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Griškabūdžio seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-09-18
AT-789
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Gelgaudiškio seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo
2020-09-18
AT-788
Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo
2020-09-18
AT-787
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-18
AT-784
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-09-17
AT-783
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-17
AT-782
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-09-14
AT-767
Įsakymas dėl Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus architekto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-09-11
AT-764
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Žvirgždaičių seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-09-11
AT-763
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-09-09
AT-759
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo
2020-09-09
AT-757
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-08
AT-755
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Barzdų seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-09-08
AT-754
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-09-08
AT-753
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-07
AT-751
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-09-07
AT-750
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-09-07
AT-747
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tyrimų dėl covid-19 organizavimo
2020-09-04
AT-746
Dėl Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo darbo grupių, Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos 2020 metų posėdžių grafiko patvirtinimo
2020-09-04
AT-744
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-09-04
AT-743
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-09-01
AT-737
Dėl neblaivumo nustatymo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo tvarkos aprašo
2020-09-01
AT-735
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Švelnytei
2020-09-30
AG-187
Dėl komisijos sudarymo
2020-09-24
AG-182
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-09-21
AG-175
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-09-21
AG-174
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" naujos redakcijos įstatų patvirtinimo
2020-09-17
AG-173
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-09-10
AG-169
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-09-09
AG-168
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-09-07
AG-165
Dėl komisijos sudarymo
2020-09-04
AG-164
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2020-09-03
AG-162
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2020-09-02
AG-161