Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-10
Dėl rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-30
AT-931
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-10-30
AT-930
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO TIRMĖNŲ K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8460/0004:189 LEKĖČIŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-10-30
AT-928
Įsakymas dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatymo
2020-10-30
AT-927
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-10-30
AT-925
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PLOKŠČIŲ K., PLOKŠČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8474/0003:176 PLOKŠČIŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-10-30
AT-924
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-10-29
AT-923
Dėl atsakingo specialisto skyrimo
2020-10-28
AT-917
Dėl išorinio vertinimo grupės sudarymo ir vertinimo koordinatoriaus paskyrimo
2020-10-28
AT-916
Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-10-27
AT-906
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-610 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2020-10-26
AT-896
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SIESARTIES G.17 C, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8435/0002:419 GIRĖNŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-10-19
AT-885
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SIESARTIES G.17 B, GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8435/0002:418 GIRĖNŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-10-19
AT-884
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-10-16
AT-882
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-10-14
AT-878
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-610 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2020-10-14
AT-873
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO P. MAŠIOTO G. 59, KUDIRKOS NAUMIESČIO M., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8458/0001:100 KUDIRKOS NAUMIESČIO M. K. V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
2020-10-13
AT-871
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-10-13
AT-870
ĮSAKYMAS DĖL 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONE
2020-10-13
AT-869
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-10-13
AT-868
ĮSAKYMAS DĖL 2020 – 2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONO IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE
2020-10-12
AT-866
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-10-09
AT-859
Dėl asmenų aptarnavimo vieno langelio principu Šakių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-08
AT-858
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Lekėčių sen., Kidulių sen.
2020-10-08
AT-857
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-10-07
AT-855
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-10-02
AT-842
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-01
AT-839
Dėl įgaliojimo suteikimo S. Naumavičiui
2020-10-26
AG-198
Dėl įgaliojimo suteikimo O. Rakauskienei
2020-10-26
AG-197
Dėl įgaliojimo suteikimo L. Miliūnienei
2020-10-26
AG-196
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2020-10-14
AG-195
Dėl įgaliojimo suteikimo D. Jasevičiui
2020-10-12
AG-193
Dėl komisijos sudarymo
2020-10-12
AG-192
Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, Vytauto g. 50-11, pirkimo sąlygų patvirtinimo
2020-10-08
AG-190