Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-11
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VALIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8433/0004:455 GIEDRUČIŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-11-16
AT-990
Dėl pasiūlymo išpirkti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros objektą pateikimo
2020-11-16
AT-980
Įsakymas dėl „Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. AT-927 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo
2020-11-13
AT-978
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-610 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2020-11-13
AT-975
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-11-12
AT-971
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-11-11
AT-970
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-11-11
AT-969
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-11-10
AT-953
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-11-06
AT-950
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-11-06
AT-946
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-11-06
AT-945
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-11-04
AT-942
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-11-04
AT-941
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. AT-304 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2020-11-25
AT-1032
Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-11-24
AT-1025
Įsakymas "Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. AT-927 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo
2020-11-24
AT-1024
Dėl siūlymo investuoti savivaldybės turtą į viešąją įstaigą "Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba" ekonominio ir socialinio pagrindimo patvirtinimo
2020-11-30
AG-218
Dėl turto perdavimo
2020-11-25
AG-217
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo mažinimo bei didinimo
2020-11-24
AG-216
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-11-23
AG-215
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių šilumos tinklai" audito
2020-11-23
AG-214
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audito
2020-11-23
AG-213
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių autobusų parkas" audito
2020-11-23
AG-213
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-11-23
AG-212
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-11-12
AG-205
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių vandenys" audito
2020-11-09
AG-202
Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šakių laidotuvių namai" audito
2020-11-05
AG-199