Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-12
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Plokščių seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-29
AT-1162
Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-12-29
AT-1159
Dėl Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-12-29
AT-1158
Įsakymas dėl pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-12-28
AT-1149
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-12-23
AT-1146
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Lekėčių seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-23
AT-1143
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-12-23
AT-1141
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. AT-610 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2020-12-22
AT-1138
Dėl turto perdavimo
2020-12-21
AT-1129
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-12-21
AT-1125
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-18
AT-1111
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Kriūkų seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-18
AT-1110
Dėl brandos egzaminų centrų skyrimo
2020-12-17
AT-1103
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-16
AT-1101
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Slavikų seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-16
AT-1100
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Sintautų seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymo patvirtinimo.
2020-12-16
AT-1099
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-12-16
AT-1095
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8435/0001:993 GIRĖNŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-12-16
AT-1094
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GIRĖNŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8435/0001:605 GIRĖNŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-12-16
AT-1093
Įsakymas dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo laiko koregavimo ir informacijos pateikimo apie paslaugų teikėjus tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-15
AT-1092
Įsakymas dėl adresų suteikimo
2020-12-15
AT-1089
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-12-10
AT-1080
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. AT-454 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos, kontrolės bei profilaktinių tyrimų socialinių paslaugų įstaigose organizavimo“ pakeitimo
2020-12-10
AT-1078
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. AT-453 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo
2020-12-10
AT-1077
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠĖTIJŲ K., LEKĖČIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8460/0003:203 LEKĖČIŲ K.V.), PASKIRTIES PAKEITIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO PAGAL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRĄJĮ PLANĄ
2020-12-10
AT-1076
Įsakymas dėl „Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. AT-927 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo
2020-12-08
AT-1071
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-12-07
AT-1060
ĮSAKYMAS DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
2020-12-02
AT-1048
Įsakymas dėl adreso suteikimo
2020-12-01
AT-1045
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigybės aprašymo patvirtinimo
2020-12-01
AT-1044
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-12-11
AG-229
Dėl įgaliojimo suteikimo R. Krikštolaičiui
2020-12-09
AG-226
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-12-08
AG-225
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš grąžintos paskolos
2020-12-07
AG-223
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-12-07
AG-222