Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-01
01. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2003-01-30
T-1
02. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO RIBŲ KEITIMO
2003-01-30
T-2
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ĮRENGTŲ JAUNYSTĖS TAKAS 3, ŠAKIUOSE, NUOMOS IR PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO NUSTATYMO
2003-01-30
T-3
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. 97 PAPILDYMO
2003-01-30
T-4
05. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DALYVAVIMO MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS C KOMPONENTO „ENERGIJOS IŠLAIDŲ MAŽINIMAS IR HIGIENOS SĄLYGŲ GERINIMAS“ VEIKLOJE 2003 METAIS
2003-01-30
T-5
06. DĖL LĖŠŲ PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) VANDENS NUOTEKŲ KANALIZAVIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI
2003-01-30
T-6
07. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2003-01-30
T-7
08. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2003-01-30
T-8
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTĮ
2003-01-30
T-9
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2003-01-30
T-10
11. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO
2003-01-30
T-11
12. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-01-30
T-12
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGPJŪČIO 2 D. SPRENDIMO NR. 142 PAPILDYMO
2003-01-30
T-13
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 35 PAPILDYMO
2003-01-30
T-14
15. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS 2003 METAIS TVIRTINIMO
2003-01-30
T-15
16. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2002 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO IR 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
2003-01-30
T-16
17. DĖL AUDITORIAUS PASLAUGŲ PIRKIMO
2003-01-30
T-17
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ LIGONINĖ“ STRUKTŪROS
2003-01-30
T-18
19. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKIMO
2003-01-30
T-19
20. DĖL ASMENŲ NUKREIPIMO Į GLOBOS ĮSTAIGAS
2003-01-30
T-20
21. DĖL PREMIJOS A.VAIČIŪNUI SKYRIMO
2003-01-30
T-21