Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-02
01. DĖL SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-22
02. DĖL SAVIVALDYBĖS GARANTIJOS PASKOLAI UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ GAUTI
2003-02-20
T-23
03. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO IR GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-02-20
T-24
04. DĖL SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO
2003-02-20
T-25
05. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
2003-02-20
T-26
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-02-20
T-27
07. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-28
08. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-29
09. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-30
10. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-02-20
T-31
11. DĖL SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ PLANO NEĮGALIŲJŲ METAIS LIETUVOJE PASKELBTAIS 2003 METAIS
2003-02-20
T-32
12. DĖL LEIDIMO SP UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGIMŲ SUTARTIES PANAUDOS PAGRINDAIS SUDARYMO
2003-02-20
T-33
13. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGIMAMS, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIEMS ALFREDUI MATUSEVIČIUI, PIRKTI
2003-02-20
T-34
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. 4 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2003-02-25
T-35
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1997 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. 18 DALINIO PAKEITIMO
2003-02-25
T-36
03. DĖL ĮSPĖJIMO APIE ATLEIDIMĄ IŠ DARBO
2003-02-25
T-37
04. DĖL A.VILKAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2003-02-25
T-38
05. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
2003-02-25
T-39
06. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2003-02-25
T-40
07. DĖL PAVEDIMO SUDARYTI KOMISIJĄ
2003-02-25
T-41
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 16 PAPILDYMO
2003-02-25
T-42
09. DĖL ŠAKIŲ AUTOBUSŲ STOTYJE VEŽĖJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2003-02-25
T-43