Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-03
01. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2003-03-20
T-44
02. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-45
03. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KELEIVIŲ VEŽĖJAMS UŽ PERVEŽTUS KELEIVIUS BEI MOKSLEIVIUS, TURINČIUS TEISĘ Į NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-46
04. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
2003-03-20
T-47
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-03-20
T-48
06. DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-49
07. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-03-20
T-50
08. DĖL INVESTICINIO PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO DEGUTINĖS GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS, VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ FINANSAVIMO
2003-03-20
T-51
09. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ DUJINIŲ KATILŲ, ĮRENGTŲ JAUNYSTĖS TAKAS 3, ŠAKIUOSE, NUOMOS IR EKSPLOATACIJOS MOKESČIŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-52
10. DĖL DAIKTŲ PIRKIMO
2003-03-20
T-53
11. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-03-20
T-54
12. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-03-20
T-55
13. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIAMS MATAVIMAMS BEI TEISINEI REGISTRACIJAI ATLIKTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-56
14. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, PAGALBINIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PARDAVIMO STANISLOVAI ČESNAITIENEI
2003-03-20
T-57
15. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO GINTAUTUI JARUŠEVIČIUI
2003-03-20
T-58
16. DĖL PAGALBINIŲ PATALPŲ PARDAVIMO REGINAI KUDIRKIENEI
2003-03-20
T-59
17. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE „ŠAKIŲ VAISTINĖ“
2003-03-20
T-60
18. DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMO KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJAMS
2003-03-20
T-61
19. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-62
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS PROGRAMOMS FINANSUOTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-63
21. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-03-20
T-64