Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-05
01. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-6
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ „KRIŪKŲ VAISTINĖ“ IR „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-7
03. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ „ŠAKIŲ KNYGYNAS“, „ŠAKIŲ VANDENYS“, „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“, „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“, „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“, „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ 2002 METŲ VEIKLOS
2003-05-08
T-8
04. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ MILIŠKIŲ K., LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE
2003-05-08
T-9
05. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-05-08
T-10
06. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAILKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS TVARKOS IR NUOMPINIGIŲ NUSTATYMO
2003-05-08
T-11
07. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2003-05-08
T-12
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 16 PAPILDYMO
2003-05-08
T-13
09. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PRIEŽIŪRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-14
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2003-05-08
T-15
11. DĖL TABAKO GAMINIŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TVARKOS PAKEITIMO
2003-05-08
T-16
12. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS PAKEITIMO
2003-05-08
T-17
13. DĖL NEFASUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS LICENCIJŲ
2003-05-08
T-18
14. DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJŲ
2003-05-08
T-19
15. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-05-08
T-20
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 205 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-08
T-21
17. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI SKIRSTYMO TVARKOS
2003-05-08
T-22
18. DĖL PASKOLOS SAVIVALDYBĖS PASTATŲ REKONSTRUKCIJAI BEI ŠILDYMO PERTVARKYMUI-RENOVACIJAI
2003-05-08
T-23
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-05-08
T-24
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KNYGŲ IR KITŲ SPAUDINIŲ LEIDYBOS RĖMIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-25
21. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-26
22. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ TURIZMO PLĖTRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-27
23. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ DALYVAVIMUI PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-28
24. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-29
25. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-30
26. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-31
27. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO
2003-05-08
T-32
28. DĖL SUTARTIES TVIRTINIMO3
2003-05-08
T-33
29. DĖL ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO PAPILDYMO IR MIESTO RIBŲ PATIKSLINIMO
2003-05-08
T-34
30. DĖL ŠAKIŲ, GELGAUDIŠKIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTŲ ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU
2003-05-08
T-35
31. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-36
32. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-37
33. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR MIESTELIŲ BENDRIESIEMS PLANAMS RENGTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-38
34. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-39
35. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEĮGALIŲJŲ METAMS, NAUDOJIMO TVARKOS
2003-05-08
T-40
36. DĖL PRITARIMO DVIRAČIŲ TRASOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2003-05-08
T-41
37. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO
2003-05-08
T-42
38. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-43
39. DĖL PRITARIMO EUROREGIONO „ŠEŠUPĖ“ STEIGIMO SUTARČIAI
2003-05-08
T-44
40. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į EUROREGIONO „ŠEŠUPĖ” TARYBĄ IR VALDYBĄ
2003-05-08
T-45
41. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-08
T-46
42. DĖL SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2003-05-08
T-47
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2003-05-13
T-48
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1997 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR.18 PAPILDYMO
2003-05-13
T-49
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2003-05-08
T-50
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2003-05-13
T-51
05. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2003-05-08
T-52
06. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS MERO FONDUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-05-13
T-53
07. DĖL SUTARČIŲ RENGIMO IR PASIRAŠYMO TVARKOS
2003-05-13
T-54
08. DĖL ŠAKIŲ PREKYVIETĖS TOLIMESNĖS VEIKLOS
2003-05-13
T-55
09. DĖL JURIDINIO ASMENS FUNKCIJŲ PERDAVIMO SENIŪNIJOMS
2003-05-13
T-56
10. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
2003-05-13
T-57
11. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-05-13
T-58
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 210 DALINIO PAKEITIMO
2003-05-13
T-59
13. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-05-13
T-60