Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-06
29. DĖL MOKYKLŲ LIKVIDAVIMO
2003-06-12
T-29
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2003-06-12
T-61
02. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-62
03. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-63
04. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-64
05. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-65
06. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-66
07. DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-67
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2003-06-12
T-68
09. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-06-12
T-69
13. DĖL TURTO NURAŠYMO
2003-06-12
T-73
14. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO AUDRONEI BIMBIENEI
2003-06-12
T-74
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BAŽNYČIOS G. 4, ŠAKIUOSE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-06-12
T-75
16. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ E.STEPONAIČIO G. 10, ŠAKIUOSE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2003-06-12
T-76
17. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ POSĖDŽIŲ IR PASITARIMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-77
18. DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-78
19. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ AVARINIŲ IR PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ IŠKIRTIMO, GENĖJIMO DARBŲ VYKDYMUI RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-79
20. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO LĖŠŲ PATIKSLINTOS 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-80
21. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-06-12
T-81
22. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR ATSKIRŲ BUTŲ AR KITŲ PATALPŲ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ŠILDYMO BŪDO KEITIMO SPRENDIMŲ
2003-06-12
T-82
23. DĖL SAVIVALDYBĖS 2002 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-83
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-06-12
T-84
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 211 PAKEITIMO
2003-06-12
T-85
26. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-86
27. DĖL PLANUOJAMOS TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-87
28. DĖL GRĄŽINAMOS NATŪRA LAISVOS ŽEMĖS SKLYPŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE PLANŲ TVIRTINIMO
2003-06-12
T-88
30. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KLASIŲ STEIGIMO
2003-06-12
T-90
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS IR BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTĖS PROGRAMOS BENDRAFINANSAVIMO
2003-06-12
T-91
32. DĖL KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO
2003-06-12
T-92
33. DĖL PASKOLŲ BE PALŪKANŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2003-06-12
T-93
34. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2003-06-12
T-94
35. DĖL PROJEKTO „EUROREGIONAS „ŠEŠUPĖ“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-06-12
T-95
36. DĖL LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO
2003-06-12
T-96
37. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2002 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO TVIRTINIMO IR SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2003-06-12
T-97
38. DĖL 2003-2005 METŲ ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVIRTINIMO
2003-06-12
T-98
39. DĖL SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
2003-06-12
T-99
40. DĖL LEIDIMŲ STEIGTI SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE LIETUVOS NACIONALINEI SVEIKATOS SISTEMAI PRIKLAUSANČIAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS IR (AR) JŲ FILIALUS, IŠDAVIMO TVARKOS
2003-06-12
T-100
41. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2003-06-12
T-101
42. DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS
2003-06-12
T-102
43. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2003-06-12
T-103
44. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. T-48 PAPILDYMO
2003-06-12
T-104
45. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TURTĄ
2003-06-12
T-105