Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-07
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. LIEPOS 23 D. SPRENDIMO NR. 84 PAPILDYMO
2003-07-17
T-106
02. DĖL OBJEKTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBŲ EILIŠKUMO NUSTATYMO
2003-07-17
T-107
03. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS IR NUMERIŲ ADRESŲ OBJEKTAMS SUTEIKIMO
2003-07-17
T-108
04. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DUOBIŠKIŲ PRADINĖS IR SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-109
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRANCŲ, PRŪSELIŲ PRADINIŲ IR ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-110
06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILGALIŲ PRADINĖS IR SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-111
07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUNIKIŲ, ŽYGĖNŲ PRADINIŲ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-112
08. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVAIGINIŲ PRADINĖS IR SUDARGO PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-113
09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DABITŲ PRADINĖS IR GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-114
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KETURNAUJIENOS PRADINĖS IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-115
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVILKIJO PRADINĖS IR LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-116
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJOTIJŲ, ŠILVĖNŲ PRADINIŲ IR PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-117
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BALTRUŠIŲ PRADINĖS IR BARZDŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-118
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BAJORAIČIŲ PRADINĖS IR KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-119
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BLIUVIŠKIŲ, DEGUTINĖS, PATAŠINĖS PRADINIŲ IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-120
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŽDAGŲ, VALENČIŪNŲ PRADINIŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-121
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURČINŲ PRADINĖS IR PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-122
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKSLEIVIŲ NAMŲ IR SPORTO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
2003-07-17
T-123
19. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS
2003-07-17
T-124
20. DĖL TURTO PRIĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2003-07-17
T-125
21. DĖL TURTO NURAŠYMO
2003-07-17
T-126
22. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IŠNUOMOTI VANDENTIEKIO BOKŠTĄ, ESANTĮ MOKYKLOS G., GELGAUDIŠKYJE
2003-07-17
T-127
23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VYTAUTO G. 33, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2003-07-17
T-128
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-07-17
T-129
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 85 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-07-17
T-130
26. DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ GRUPIŲ PRISKYRIMO SOCIALIAI REMTINIEMS TVARKOS TVIRTINIMO
2003-07-17
T-131
27. DĖL BAZINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KUKARSKĖS GLOBOS NAMUOSE, GRUPIŲ TVIRTINIMO
2003-07-17
T-132
28. DĖL M.LEDIENĖS ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-133
29. DĖL UAB „VYKENDAS“ IR N.GLIKIENĖS ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-134
30. DĖL UAB „SAMSONAS“ ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-135
31. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO KALNO IR KRANTO GATVĖMIS RIBOJAMOJE TERITORIJOJE FORMUOJAMŲ NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-136
32. DĖL D.SEREDŽIAUS ĮMONĖS „VUORĖ“ ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-137
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-47 DALINIO PAKEITIMO
2003-07-17
T-138
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. 134 DALINIO PAKEITIMO
2003-07-17
T-139
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. 134 DALINIO PAKEITIMO
2003-07-17
T-139
35. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2003-07-17
T-140
36. DĖL SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2003-07-17
T-141
37. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI JUOS Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2004-2006 M. PROGRAMĄ
2003-07-17
T-142