Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2003-12
01. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-195
02. DĖL AB „VAKARŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ IR AB „LIETUVOS ENERGIJA“ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ NUSTATYMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-196
03. DĖL AB „VAKARŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI“ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ NUSTATYMO DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-197
04. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIAJAM PLANUI IR ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO REGLAMENTUI
2003-12-11
T-198
05. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2003-12-11
T-199
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-107 PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2003-12-11
T-200
07. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS
2003-12-11
T-201
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-156 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-202
09. DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ NAUDOJAMO TURTO, PRIKLAUSANČIO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
2003-12-11
T-203
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M.VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR.22 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-204
11. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO
2003-12-11
T-205
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ GIMNAZIJOS G. 15-1, ŠAKIUOSE, PRIVATIZAVIMO
2003-12-11
T-206
13. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ JAUNYSTĖS TAKAS 3-18, ŠAKIUOSE, PRIVATIZAVIMO
2003-12-11
T-207
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. 120 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-208
15. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2003-12-11
T-209
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 32 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2003-12-11
T-210
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-97 PAKEITIMO
2003-12-11
T-211
18. DĖL VALENČIŪNŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2003-12-11
T-212
19. DĖL KRIŪKŲ LAISVALAIKIO CENTRO STEIGIMO
2003-12-11
T-213
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2003-12-11
T-214
21. DĖL PRIEDO NUSTATYMO
2003-12-11
T-215
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. 13 PAPILDYMO
2003-12-11
T-216
23. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2003-12-11
T-217
24. DĖL ŠAKIŲ MENO, ŠAKIŲ „AUKURO“ IR SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2003-12-11
T-218
25. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2003-12-11
T-219
26. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2003 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-220
27. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SUAUGUSIŲJŲ SPORTUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2003-12-11
T-221
28. DĖL RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
2003-12-11
T-222
29. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS MALŪNAI-2004“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-12-11
T-223
30. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TRASA „GOLDAP – KRASNOZNAMENSK – ILGUVA“ BENDRAFINANSAVIMO
2003-12-11
T-224
31. DĖL DALYVAVIMO RENGIANT MARIJAMPOLĖS APSKRITIES DVIRAČIŲ TURIZMO TRASŲ SPECIALŲJĮ PLANĄ
2003-12-11
T-225
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.135 DALINIO PAKEITIMO
2003-12-11
T-226
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 10 D. SPRENDIMO NR. T-43 PAKEITIMO
2003-12-11
T-227
34. DĖL PASKOLŲ BE PALŪKANŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SMULKIŲJŲ VERSLININKŲ PARENGTAI PROGRAMAI SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO
2003-12-11
T-228
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 183 PAPILDYMO
2003-12-11
T-229
36. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2003-12-11
T-230
37. DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU NAUDOTI
2003-12-11
T-231
38. DĖL L.KAIRIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2003-12-11
T-232