Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-01
01. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ 2004 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-1
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „LUKŠIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDAVIMO
2004-01-29
T-2
03. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ NEEILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-01-29
T-3
04. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-01-29
T-4
05. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-01-29
T-5
06. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-01-29
T-6
07. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJOS
2004-01-29
T-7
08. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ V.KUDIRKOS G. 104, ŠAKIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
2004-01-29
T-8
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-01-29
T-9
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 34 DALINIO PAKEITIMO
2004-01-29
T-10
11. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-01-29
T-11
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO
2004-01-29
T-12
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-13
14. DĖL PREMIJOS SKYRIMO L.KAJOKAITEI
2004-01-29
T-14
15. DĖL SUTARČIŲ RENGIMO, PASIRAŠYMO IR TVIRTINIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-15
16. DĖL PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORĖS SKYRIMO
2004-01-29
T-16
17. DĖL KRIŪKŲ, LUKŠIŲ V.GRYBO VIDURINIŲ, BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ, LIEPALOTŲ, PALUOBIŲ, VOVERIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-17
18. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-18
19. DĖL MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-19
20. DĖL GELGAUDIŠKIO, LUKŠIŲ V.GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, SINTAUTŲ IR VOVERIŲ PAGRINDINIŲ BEI ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-20
21. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-21
22. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMO KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2004-2008 M. PROGRAMOMS
2004-01-29
T-22
23. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ FINANSAVIMO
2004-01-29
T-23
24. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PANOVIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-01-29
T-24
25. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO LIEPALOTŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-01-29
T-25
26. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. SAUSIO 18 D. SPRENDIMO NR. 16 DALINIO PAKEITIMO
2004-01-29
T-26
27. DĖL DEGALINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS PAPILDYMO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-27
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PLOKŠČIUOSE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO IR VISUOMENĖS POREIKIAMS NAUDOJAMOS TERITORIJOS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-28
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO V.KUDIRKOS G., ŠAKIUOSE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-29
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO S.BANAIČIO G. 5A, ŠAKIUOSE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-30
31. DĖL V.RAKAUSKAITĖS NAUDOJAMO ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-31
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-32
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO JAUNIMO G. 4, GELGAUDIŠKYJE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-01-29
T-33
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 PAPILDYMO
2004-01-29
T-34
35. DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS TVIRTINIMO
2004-01-29
T-35
36. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ CENTRO REMONTO FINANSAVIMUI
2004-01-29
T-36
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KĘSTUČIO G., ŠAKIUOSE, PLANŲ TVIRTINIMO
2004-01-29
T-37
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO ATASKAITOS
2004-01-29
T-38
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SINTAUTŲ AKADEMIJA“ VADOVĖS ATASKAITOS
2004-01-29
T-39
40. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ – KRIZIŲ CENTRO RENGIAMAM PROJEKTUI
2004-01-29
T-40