Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-03
01. DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-41
02. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTIES PATIKSLINIMĄ
2004-03-04
T-42
03. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-43
04. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ K., PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, PRISKYRIMO TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KATEGORIJAI
2004-03-04
T-44
05. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-03-04
T-45
06. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ V.KUDIRKOS G. 104, ŠAKIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-04
T-46
07. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2004-03-04
T-47
08. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-03-04
T-48
09. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-03-04
T-49
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-03-04
T-50
11. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-03-04
T-51
12. DĖL SAVIVALDYBĖS GAMTOS APSAUGOS FONDO 2003 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO
2004-03-04
T-52
13. DĖL PRIEMONIŲ RAJONO APLINKOSAUGINEI BŪKLEI GERINTI PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-53
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2003 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮVYKDYMO
2004-03-04
T-55
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 14, PASKIRTIES KEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-56
17. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO NEMUNO G. 1, LUKŠIUOSE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-57
18. DĖL GRĄŽINAMŲ NATŪRA ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ TVIRTINIMO
2004-03-04
T-58
19. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2004-03-04
T-59
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FONDUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-60
21. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2003 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO
2004-03-04
T-61
22. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2004 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-62
23. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2004-03-04
T-63
24. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2004-03-04
T-64
25. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ GRUPĖS DARBO LAIKO PRAILGINIMO
2004-03-04
T-65
26. DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-03-04
T-66
27. DĖL PLOKŠČIŲ, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-03-04
T-67
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-122 IR 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-17 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-04
T-68
29. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS IR 2004 METŲ KALENDORINIO PLANO PATVIRTINIMO
2004-03-04
T-69
30. DĖL PRIEMOKŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2004-03-04
T-70
31. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO TAIKYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-71
32. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SOCIALIAI REMTINAI ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS ATVEJU SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-04
T-72
33. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2004-03-04
T-73
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-04
T-74
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-35 PAKEITIMO
2004-03-04
T-75
36. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KRIŪKŲ VAISTINĖ“ AUDITO
2004-03-04
T-76
01. DĖL M.ŠVABO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2004-03-31
T-77
02. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KELEIVIŲ VEŽĖJAMS UŽ PERVEŽTUS KELEIVIUS BEI MOKSLEIVIUS, TURINČIUS TEISĘ Į NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-78
03. DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMO RAJONE TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-03-31
T-79
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO
2004-03-31
T-80
05. DĖL OBJEKTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBŲ SEKOS NUSTATYMO
2004-03-31
T-81
06. DĖL PERDUODAMŲ NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPŲ
2004-03-31
T-82
07. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO RAMONIŠKIŲ K., SUDARGO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-03-31
T-83
08. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-03-31
T-84
09. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS, GERDŽIŪNŲ, PANOVIŲ, SLAVIKŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-03-31
T-85
10. DĖL MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-03-31
T-86
11. DĖL SINTAUTŲ VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-03-31
T-87
12. DĖL MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-88
13. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. 53 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-03-31
T-89
14. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. SAUSIO 11 D. SPRENDIMO NR. 6 PAPILDYMO
2004-03-31
T-90
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-179 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-91
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2004-03-31
T-92
17. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIŲ K., LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE
2004-03-31
T-93
18. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2004-03-31
T-94
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ K., BARZDŲ SENIŪNIJOJE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-31
T-95
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, KUDIRKOS NAUMIESTYJE, NUOMOS MOKESČIO
2004-03-31
T-96
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NE. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-97
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-03-31
T-98
23. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIAMS MATAVIMAMS BEI TEISINEI REGISTRACIJAI ATLIKTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-03-31
T-99
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-03-31
T-100
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 180 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-101
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. 157 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-102
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. 181 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-103
28. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KRIŪKŲ AMBULATORIJA“ VYRIAUSIOJO GYDYTOJO
2004-03-31
T-104
29. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-105
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 DALINIO PAKEITIMO
2004-03-31
T-106