Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-07
01. DĖL ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO RENGIAMO PROJEKTO “ŠEŠUPĖS EUROREGIONO BEDARBIŲ REINTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA
2004-07-15
T-179
02. DĖL SAVIVALDYBĖS 2003 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-180
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-07-15
T-181
04. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2004 METAMS
2004-07-15
T-182
05. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU PRIKLAUSINIAIS, ESANČIŲ IŠDAGŲ K., ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRIVATIZAVIMO
2004-07-15
T-183
06. DĖL DAIKTŲ, ESANČIŲ SUDARGO KAIME, PIRKIMO
2004-07-15
T-184
07. DĖL DAIKTŲ, ESANČIŲ JOGINIŠKIŲ KAIME, PIRKIMO
2004-07-15
T-185
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ STOJIMO Į LIETUVOS RITUALINIŲ PASLAUGŲ ASOCIACIJĄ
2004-07-15
T-186
09. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ ĮSIGYTI ILGALAIKĮ TURTĄ
2004-07-15
T-187
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-188
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-07-15
T-189
12. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-07-15
T-190
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-07-15
T-192
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-07-15
T-194
17. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS UŽSIENIŲ KAIME, SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE
2004-07-15
T-195
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-07-15
T-196
19. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2004-07-15
T-197
20. DĖL ŠAKIŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ CENTRO FUNKCIJŲ IŠPLĖTIMO
2004-07-15
T-198
21. DĖL PRITARIMO PROJEKTO "ZYPLIŲ DVARO REKONSTRUKCIJA IRPRITAIKYMAS TURIZMUI" RENGIMUI ES STRUKTŪRINIAMS FONDAMS
2004-07-15
T-199
22. DĖL GRIŠKABŪDŽIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, KIDULIŲ, LIEPALOTŲ, PANOVIŲ, SINTAUTŲ, ŠAKIŲ „AUKURO" PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-200
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KATILINĖS STATYBAI GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-07-15
T-201
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PO ŠAKIŲ RAJONO „NEMUNO“ VARTOTOJŲ KOOPERATYVUI PRIKLAUSANČIAIS PASTATAIS, ESANČIAIS GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 66, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-07-15
T-202
25. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-203
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-72 PAKEITIMO
2004-07-15
T-204
27. DĖL ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO RENGIAMO PROJEKTO “ŠEŠUPĖS EUROREGIONO BEDARBIŲ REINTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA“ KONSULTANTŲ
2004-07-15
T-205
28. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-206
29. DĖL PRITARIMO NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I INVESTICINIO PAKETO GALIMYBIŲ STUDIJAI IR ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI PASIRAŠYTI ŠIO PROJEKTO SANGLAUDOS FONDO PARAIŠKĄ
2004-07-15
T-207
30. DĖL UŽDRAUDIMO PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE SAVAEIGĖMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS
2004-07-15
T-208
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR.T-81 PAPILDYMO
2004-07-15
T-209
32. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-210
33. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTŲ IR PARAMOS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GAVIMO
2004-07-15
T-211
34. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PRIEMONĖMS
2004-07-15
T-212
35. DĖL RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2003 METŲ VEIKLOS IR SVEIKATOS FONDO 2003 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-213
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-07-15
T-214
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2004-07-15
T-215
38. DĖL KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES
2004-07-15
T-216
39. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2004-07-15
T-217
40. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-07-15
T-218
41. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, ŠAKIUOSE
2004-07-15
T-219
42. DĖL TIKSLINĖS ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-07-15
T-220