Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-09
01. DĖL TIKSLINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BALIŠKIŲ KAIME, LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-09-16
T-221
02. DĖL KAUNO-ZAPYŠKIO-ŠAKIŲ KELIO NR.140 31, 03-45, 20 KM. REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-09-16
T-222
03. DĖL ŠAKIŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ CENTRO PAVADINIMO KEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-09-16
T-223
04. DĖL GALIMYBIŲ STUDIJOS ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMUI TURIZMUI FINANSAVIMO
2004-09-16
T-224
05. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-09-16
T-225
06. DĖL ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PASTATE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-09-16
T-226
07. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB “ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”
2004-09-16
T-227
08. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-09-16
T-228
09. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2004-09-16
T-229
10. DĖL MENO MOKYKLOS MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS TARIFO NUSTATYMO
2004-09-16
T-230
11. DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO
2004-09-16
T-231
12. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-09-16
T-232
13. DĖL GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ GRUPĖS STEIGIMO
2004-09-16
T-233
14. DĖL LUKŠIŲ VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS ATLEIDIMO
2004-09-16
T-234
15. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS
2004-09-16
T-235
16. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS LUKŠIŲ VAISTINĖS TURTO
2004-09-16
T-236
17. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KRIŪKŲ VAISTINĖS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR LIKVIDAVIMO
2004-09-16
T-237
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LEKĖČIŲ VAISTINĖ AKCIJŲ
2004-09-16
T-238
19. DĖL PAPILDOMŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠILVĖNŲ K., PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, PRIVATIZAVIMO
2004-09-16
T-239
20. DĖL PASKOLOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS „KAIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS” PARAMOS SUTARČIŲ VYKDYMUI
2004-09-16
T-240
21. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-09-16
T-241
22. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS TILTO G. 8, KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2004-09-16
T-242
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-09-16
T-243
24. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-09-16
T-244
25. DĖL TURTO NUOMOS
2004-09-16
T-245
26. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO HIDROTECHNIKOS KOMPLEKSO STATINIŲ NUOMOS 2001 M. GEGUŽĖS 7 D. SUTARTIES 4.4 IR 4.5 P. PAKEITIMO
2004-09-16
T-246
27. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ PROJEKTO „ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO PROCESO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ FINANSAVIMO
2004-09-16
T-247
28. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ PROJEKTO „ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO PROCESO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ FINANSAVIMO
2004-09-16
T-248
29. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-09-16
T-249
30. DĖL PROJEKTO “KVALIFIKUOTA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – TOLYGIOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS GARANTAS“
2004-09-16
T-250
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ TVIRTINIMO
2004-09-16
T-251
32. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS
2004-09-16
T-252
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2004-09-16
T-253
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR.T-72 DALINIO PAKEITIMO
2004-09-16
T-254
35. DĖL ASMENŲ NUKREIPIMO Į STACIONARIAS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGAS TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-09-16
T-255
36. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR.T-126 DALINIO PAKEITIMO
2004-09-16
T-256
37. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2004-09-16
T-257
38. DĖL TIKSLINĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO TATARĖS G. 1, LUKŠIUOSE, PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-09-16
T-258
39. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIO AKCININKŲ 2004 M. VASARIO 12 D. SUSIRINKIMO NUTARIMO „DĖL UAB ŠAKIŲ VAISTINĖS ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO NUOMOS UAB EUROFARMACIJOS VAISTINĖS FARMACINEI VEIKLAI VYKDYTI (ĮSKAITANT VAISTŲ GAMYBĄ)“ DALINIO PAKEITIMO
2004-09-16
T-259