Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-11
01. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO RIBŲ KEITIMO (SUMAŽINIMO) SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO IR TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI
2004-11-11
T-260
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, J. BAGDONO G. 7A , DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-261
03. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 PAPILDYMO
2004-11-11
T-262
04. DĖL A. KRISIUKĖNIENĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SEN., MIKYTŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-263
05. DĖL R. ORINTIENĖS ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SINTAUTŲ SEN., STARKŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-264
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-11-11
T-265
07. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2004-11-11
T-266
08. DĖL PARDUODAMŲ VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, JŲ DALIŲ, TAIP PAT BUTŲ, KURIŲ REMONTAS AR REKONSTRUKCIJA SAVIVALDYBEI EKONOMIŠKAI NENAUDINGI, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-267
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. 49 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-268
10. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-11-11
T-269
11. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-11-11
T-270
12. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS
2004-11-11
T-271
13. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO
2004-11-11
T-272
14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2004-11-11
T-273
15. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2004-11-11
T-274
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-11-11
T-275
17. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-11-11
T-276
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2004-11-11
T-277
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-11-11
T-278
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-11-11
T-279
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-236 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-280
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-236 DALINIO PAKEITIMO
2004-11-11
T-281
23. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ VAISTINEI SUTEIKTI PARAMĄ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI
2004-11-11
T-282
24. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2004-11-11
T-283
25. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2004-2005 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2004-11-11
T-284
26. DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2004-2005 MOKSLO METŲ VELKLOS PROGRAMOMS
2004-11-11
T-285
27. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2004-11-11
T-286
28. DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2004-11-11
T-287
29. DĖL PAVADINIMO SUDARGO PAGRINDINEI MOKYKLAI SUTEIKIMO
2004-11-11
T-288
30. DĖL INVESTICINIO PROJEKTO “ŠAKIŲ RAJONO DEGUTINĖS GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA” FINANSAVIMO
2004-11-11
T-289
31. DĖL INVESTICINIO PROJEKTO “ŠAKIŲ RAJONO DEGUTINĖS GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA” FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS PAIMTOS ILGALAIKĖS PASKOLOS
2004-11-11
T-290
32. DĖL LEIDIMŲ PARDUOTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2004-11-11
T-291
33. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO IR PLĖTOJIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
2004-11-11
T-292
34. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-11-11
T-293
35. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO TAIKYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-11-11
T-294
36. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR.T-219 DALINIO PAKEITIMO IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO
2004-11-11
T-295
37. DĖL LUKŠIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO
2004-11-11
T-296
38. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TRASA GOLDAP-KRASNOZNAMENSK-ILGUVA“ ADMINISTRATORĖS PINIGINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS
2004-11-11
T-297
39. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., TIKSLINĖS PASKIRTIES PAKEITIMO
2004-11-11
T-298
40. DĖL VANDENTVARKOS OBJEKTŲ PERDAVIMO UAB ŠAKIŲ VANDENYS EKSPLOATACIJAI IR PRIEŽIŪRAI
2004-11-11
T-299