Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-12
01. DĖL SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-300
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR.T-215 DALINIO PAKEITIMO
2004-12-23
T-301
03. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2004-12-23
T-302
04. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2004-12-23
T-303
05. DĖL ŠAKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREKTŪROS, PATIKSLINANT MIESTO RIBAS, IR CENTRO DETALAUS PLANO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-304
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STAMBIAGABARIČIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ AIKŠTELEI DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-305
07. DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS MODELIO PATVIRTINIMO
2004-12-23
T-306
08. DĖL UAB ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2004-12-23
T-307
09. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2004-12-23
T-308
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-256 DALINIO PAKEITIMO
2004-12-23
T-309
11. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 88-4, PRIVATIZAVIMO
2004-12-23
T-310
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 2-28, PRIVATIZAVIMO
2004-12-23
T-311
13. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PAPILDYTI PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2004-12-23
T-312
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2004-12-23
T-313
15. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-12-23
T-314
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-12-23
T-315
17. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2004-12-23
T-316
18. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-12-23
T-317
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2004-12-23
T-318
20. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE
2004-12-23
T-319
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-12-23
T-320
22. DĖL GRUPĖS ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KLEVELIS“ STEIGIMO
2004-12-23
T-321
23. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS, BERŽYNŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“, SLAVIKŲ, SINTAUTŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲPEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-322
24. DĖL RAJONO MENO MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2004-12-23
T-323
25. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VAIKŲ DARŽELIO “LINELIS” IR KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO PROJEKTO TVIRTINIMO
2004-12-23
T-324
26. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI “KLEVELIS”
2004-12-23
T-325
27. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI “BERŽELIS”
2004-12-23
T-326
28. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI “EGLUTĖ”
2004-12-23
T-327
29. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SLAVIKŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-328
30. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO GERDŽIŪNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-329
31. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SIESARTĖNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-330
32. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO SUDARGO M. SEDEREVIČIAUS PAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-331
33. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO BERŽYNŲPAGRINDINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-332
34. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO PEDAGOGINEI-PSICHOLOGINEI TARNYBAI
2004-12-23
T-333
35. DĖL ŪKINIO-FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SUTEIKIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENRUI
2004-12-23
T-334
36. DĖL PANOVIŲ VAIKŲ DARŽELIO “PAGRANDUKAS” IR PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-335
37. DĖL LUKŠIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” IR LUKŠIŲ V.GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS LUKŠIŲ V. GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-336
38. DĖL GIMNAZIJOS STATUSO SUTEIKIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS VIDURINEI MOKYKLAI
2004-12-23
T-337
39. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VAIKŲ DARŽELIO “PUMPURĖLIS” IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-338
40. DĖL KRIŪKŲ VAIKŲ DARŽELIO “PUŠELĖ” IR KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-339
41. DĖL SINTAUTŲ VAIKŲ DARŽELIO “VYTURĖLIS” IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-12-23
T-340
42. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
2004-12-23
T-341
43. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-140 PAPILDYMO
2004-12-23
T-342
44. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUS
2004-12-23
T-343
45. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2004-12-23
T-344
46. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR.85 PAPILDYMO
2004-12-23
T-345
47. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS PATEIKTAI PARAIŠKAI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI
2004-12-23
T-346