Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-02
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-1
02. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE
2005-02-17
T-2
03. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE
2005-02-17
T-3
04. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-02-17
T-4
05. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-02-17
T-5
06. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-6
07. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-7
08. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-02-17
T-8
09. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-02-17
T-9
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-02-17
T-10
11. DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2005-02-17
T-11
12. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ 2005 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-12
13. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2004 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-13
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. 49 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-14
15. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-15
16. DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI IŠBRAUKTI OBJEKTĄ IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
2005-02-17
T-16
17. DĖL LINUI MURAŠKAI IR JOLANTAI MURAŠKIENEI PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., TATARĖS G. 1, IŠPLĖTIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-17
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO
2005-02-17
T-18
19. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-19
20. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-02-17
T-20
21. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ RENOVACIJA“ FINANSAVIMO
2005-02-17
T-21
22. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS KAPITALINIS REMONTAS” FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2006-2008 M. PROGRAMĄ
2005-02-17
T-22
23. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2005-02-17
T-23
24. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2005-02-17
T-24
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-35 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-25
26. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS ĮSTEIGIMO
2005-02-17
T-26
27. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2005-02-17
T-27
28. DĖL PREMIJOS SKYRIMO A. ADOMAITIENEI
2005-02-17
T-28
29. DĖL RAJONO ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-29
30. DĖL RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2005-02-17
T-30
31. DĖL GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KUDIRKOS NAUMIESČIO V. KUDIRKOS VIDURINIŲ, BARZDŲ, KIDULIŲ, SINTAUTŲ PAGRINDINIŲ IR ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-31
32. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-32
33. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-33
34. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-34
35. DĖL PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-35
36. DĖL SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-36
37. DĖL GERDŽIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-02-17
T-37
38. DĖL BAZINIŲ ĮSTAIGŲ PASKYRIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIUI „EGLUTĖ“ IR ŠAKIŲ JAUNIMO SPORTO IR KŪRYBOS CENTRUI
2005-02-17
T-38
39. DĖL PRITARIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2005-2009 M. PROGRAMOMS
2005-02-17
T-39
40. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „VARPO“, GELGAUDIŠKIO, LEKĖČIŲ, PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“, BARZDŲ, LIEPALOTŲ, KIDULIŲ, PALUOBIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ IR ŠAKIŲ MENO MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-40
41. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS BEI KALENDORINIO PLANO 2005-2006 METAMS NUSTATYMO
2005-02-17
T-41
42. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2005-02-17
T-42
43. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2005-02-17
T-43
44. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ GLOBOS GRUPIŲ LIKVIDAVIMO
2005-02-17
T-44
45. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 11 D. SPRENDIMO NR.T-201 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-45
46. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-193 DALINIO PAKEITIMO IR SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-02-17
T-46
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.345 DALINIO PAKEITIMO
2005-02-17
T-47