Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-03
01. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2005-03-31
T-48
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR.74 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2005-03-31
T-49
03. DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2005-03-31
T-50
04. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ BENDRAFINANSAVIMO
2005-03-31
T-51
05. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-52
06. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2005-03-31
T-53
07. DĖL PLOKŠČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAJOTIJŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-03-31
T-54
08. DĖL GERDŽIŪNŲ IR SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-03-31
T-55
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 35 PAPILDYMO
2005-03-31
T-56
10. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS BENDRABUTYJE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2005-03-31
T-57
11. DĖL MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKSLEIVIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ATSAKINGOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO
2005-03-31
T-58
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SEN., ŽEIMIO K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-59
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SEN., DAUGĖLIŠKIŲ K., RIBŲ SUFORMAVIMO IR PASKIRTIES NUSTATYMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-60
14. DĖL PRAŠYMO ĮSIGYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS
2005-03-31
T-61
15. DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO
2005-03-31
T-62
16. DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2005-03-31
T-63
17. DĖL ATSTOVAVIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-03-31
T-64
18. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS REMONTO INVESTICINIAM PROJEKTUI
2005-03-31
T-65
19. DĖL SAVIVADYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETE KAPITALO INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO
2005-03-31
T-66
20. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ KELEIVIŲ VEŽĖJAMS UŽ PERVEŽTUS KELEIVIUS BEI MOKSLEIVIUS, TURINČIUS TEISĘ Į NEMOKAMĄ VAŽIAVIMĄ, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-67
21. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ KONKURSŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2005-03-31
T-68
22. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2005-03-31
T-69
23. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2005-03-31
T-70
24. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2005-03-31
T-71
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M.VASARIO 17 D.SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-03-31
T-72
26. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-73
27. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PRIEŽIŪRAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-74
28. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KRIŪKŲ VAISTINĖS 2004 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO, ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR LIKVIDAVIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-75
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-03-31
T-76
30. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-03-31
T-77
31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-03-31
T-78
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-03-31
T-79
33. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRINIAMS MATAVIMAMS BEI TEISINEI REGISTRACIJAI ATLIKTI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-80
34. DĖL SAVIVADYBĖS TURTO SUTEIKIMO SEIMO NARIUI IR JO PADĖJĖJUI
2005-03-31
T-81
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SUDARGO SEN., SUDARGO K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-82
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SEN., UŽSIENIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-83
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 20, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-03-31
T-84
38. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKOS
2005-03-31
T-85
39. DĖL NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE LAIKINOSIOS TVARKOS TVIRTINIMO
2005-03-31
T-86
40. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-03-31
T-87
41. DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO TVIRTINIMO IR PRIEDO UŽ IŠTARNAUTUS METUS NUSTATYMO
2005-03-31
T-88
42. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ ĮGALIOJIMŲ NUSTATYMO
2005-03-31
T-89
43. DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS BENDRUOMENĖS ATSTOVO RINKIMO TVARKOS NUSTATYMO
2005-03-31
T-90
44. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SEN., JOGINIŠKIŲ K., PUŠYNO G. 1
2005-03-31
T-91
45. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO KĘSTUČIO GEDMINO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-03-31
T-92
46. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO STANISLOVO GRUZDINSKO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-03-31
T-93
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2005-03-31
T-94
48. DĖL LIKVIDUOJAMOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS KRIŪKŲ VAISTINĖS TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO
2005-03-31
T-95
49. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO GRIOVIŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ RENOVACIJA“ KONSULTANTŲ
2005-03-31
T-96