Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-05
01. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2005-05-12
T-97
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-98
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-99
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-100
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-101
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-102
07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-103
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-104
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-105
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-106
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-107
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-108
13. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS BAJORAIČIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-05-12
T-109
14. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS BLIUVIŠKIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-05-12
T-110
15. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO
2005-05-12
T-111
16. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS, GRIŠKABŪDŽIO, GELGAUDIŠKIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ IR VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-05-12
T-112
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-113
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-05-12
T-114
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2004 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-115
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-116
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2005-05-12
T-117
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-118
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-119
24. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-120
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-121
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LEKĖČIŲ VAISTINĖS 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-122
27. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LEKĖČIŲ VAISTINĖS 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-123
28. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-124
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2004 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-125
30. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2004 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-05-12
T-126
31. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2004 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2005-05-12
T-127
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRO VADOVO 2004 METŲ ATASKAITOS
2005-05-12
T-128
33. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-05-12
T-129
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., BIZIERIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-05-12
T-130
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-05-12
T-131
37. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
2005-05-12
T-133
38. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2005-05-12
T-134
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M.VASARIO 17 D.SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-05-12
T-135
40. DĖL RIČARDO LEKAVIČIAUS PRAŠYMO ATIDĖTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMĄ
2005-05-12
T-136
41. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-05-12
T-137
42. DĖL OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS 2005 M. LĖŠŲ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-138
43. DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS ŠUNIMIS IŠDAVIMO TVARKOS
2005-05-12
T-139
44. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-05-12
T-140
45. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO
2005-05-12
T-141
46. DĖL BENDRUOMENINIŲ INICIATYVŲ RĖMIMO PROGRAMOS, RĖMIMO TVARKOS, RĖMIMO PROGRAMOS PARAIŠKOS IR RĖMIMO PROGRAMOS SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2005-05-12
T-142
47. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, ŠAKIŲ GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-143
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, MOZŪRIŠKIŲ KAIME, TIKSLINĖS PASKIRTIES PAKEITIMO Į INFRASTRUKTŪROS TERITORIJĄ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-144
49. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 56, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-145
50. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-05-12
T-146
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2005-05-12
T-147
52. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-138 PAKEITIMO
2005-05-12
T-148
53. DĖL TELEVIZIJOS LAIDŲ LAIKO TIKSLINGUMO
2005-05-12
T-149
54. DĖL PASKOLOS ĖMIMO
2005-05-12
T-150