Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-06
01. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2005-06-23
T-151
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. 109 PAKEITIMO
2005-06-23
T-152
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2004 METŲ VEIKLOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-153
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-154
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, RASŲ G. 16, RASŲ G. 18, RASŲ G. 14/12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-155
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-156
07. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-157
08. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ AGRESYVIŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO
2005-06-23
T-158
09. DĖL PARAIŠKOS TEIKIMO EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI PLOKŠČIŲ BEI LIEPALOTŲ GYVENVIEČIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMUI IR PLĖTRAI
2005-06-23
T-159
10. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-06-23
T-160
11. DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-161
12. DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS“
2005-06-23
T-162
13. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“
2005-06-23
T-163
14. DĖL PROJEKTO „VERSLO KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-06-23
T-164
15. DĖL PROJEKTO „TURIZMO INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-06-23
T-165
16. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRĄ
2005-06-23
T-166
17. DĖL SAVIVALDYBĖS 2004 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-167
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-06-23
T-168
19. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2005-06-23
T-169
20. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2005 METAMS NUSTATYMO
2005-06-23
T-170
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ AKADEMIJOS VADOVO 2004 METŲ ATASKAITOS
2005-06-23
T-171
22. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., KAUNO G. 13-4, IR ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS LEKĖČIŲ MSTL., PRIVATIZAVIMO
2005-06-23
T-172
23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME
2005-06-23
T-173
24. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTĮ
2005-06-23
T-174
25. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-06-23
T-175
26. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2005-06-23
T-176
27. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO GRIŠKABŪDŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJAI „SAVAS“
2005-06-23
T-177
28. DĖL MOKSLEIVIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO
2005-06-23
T-178
29. DĖL ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAPILDYMO
2005-06-23
T-179
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS STEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-180
31. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, KIDULIŲ PAGRINDINĖS, ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-06-23
T-181
32. DĖL RAJONO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ BEI BENDROJO LAVINIMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-182
33. DĖL BENDROSIOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2005-06-23
T-183
34. DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2005-06-23
T-184
35. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIOS GAIVILĖS BACEVIČIENĖS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-06-23
T-185
36. DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO
2005-06-23
T-186
37. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE
2005-06-23
T-187
38. DĖL PASTATO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KIDULIŲ AMBULATORIJAI ĮRENGTI PIRKIMO
2005-06-23
T-188
39. DĖL PROJEKTO „TARPTAUTINĖ JAUNIMO LYDERIŲ AKADEMIJA (LIETUVA-LENKIJA- VOKIETIJA)“
2005-06-23
T-189
40. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-06-23
T-190