Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-09
01. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-09-22
T-234
02. DĖL TURTO NURAŠYMO
2005-09-22
T-235
03. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2005-09-22
T-236
04. DĖL PAGALBINIO PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KUKARSKĖS K., PRIVATIZAVIMO
2005-09-22
T-237
05. DĖL PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., PIRKIMO
2005-09-22
T-238
06. DĖL PASTATO, ESANČIO KIDULIŲ SEN., KIDULIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-09-22
T-239
07. DĖL BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-240
08. DĖL BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS PASIRUOŠIMUI ŠILDYMO SEZONUI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-241
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR ŠIO TURTO NURAŠYMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-242
10. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-09-22
T-243
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-09-22
T-244
12. DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-245
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-35 DALINIO PAKEITIMO
2005-09-22
T-246
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS
2005-09-22
T-247
15. DĖL LAIMOS SAVUKAITIENĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., GIRĖNŲ K., EMILIAVOS G. 7, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-09-22
T-248
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SUDARGO SEN., SUDARGO K., RIBŲ SUFORMAVIMO PRIEŠGAISRINIO BOKŠTO STATYBAI, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-09-22
T-249
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. 85 PAPILDYMO
2005-09-22
T-250
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO
2005-09-22
T-251
19. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PAVILKIJO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2005-09-22
T-252
20. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOSE
2005-09-22
T-253
21. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PAPILDYMO
2005-09-22
T-254
22. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, LUKŠIŲ V. GRYBO, PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2005-09-22
T-255
23. DĖL SIESARTĖNŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-09-22
T-256
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-257
25. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2005-09-22
T-258
26. DĖL MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-09-22
T-259
27. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ DIENOS CENTRAS GRIŠKABŪDYJE“
2005-09-22
T-260
28. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO, KRIŪKŲ IR PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOSE“
2005-09-22
T-261
29. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS“ ADMINISTRATORĖS E. PLANČIŪNIENĖS PINIGINĖS KOMPENSACIJOS UŽ NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS
2005-09-22
T-262
30. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO LINO ORINTO PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2005-09-22
T-263