Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-11
01. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2005-11-30
T-302
02. DĖL PRITARIMO D. ZALESKIENĖS AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2005-11-30
T-303
03. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-11-30
T-304
04. DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS
2005-11-30
T-305
05. DĖL SIESARTĖNŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-11-30
T-306
06. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2005-11-30
T-307
07. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-323 PAKEITIMO
2005-11-30
T-308
08. DĖL MOBILIOSIOS IŠLYGINAMOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE
2005-11-30
T-309
09. DĖL PRITARIMO KREIPIMUISI Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
2005-11-30
T-310
10. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ TVIRTINIMO
2005-11-30
T-311
11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ VALDYBOS RINKIMO
2005-11-30
T-312
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO VALDYBOS RINKIMO
2005-11-30
T-313
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2005-11-30
T-314
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2005-11-30
T-315
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SEN., UŽSIENIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-11-30
T-316
16. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-11-30
T-317
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2005-11-30
T-318
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-11-30
T-319
19. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-11-30
T-320
20. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2005-11-30
T-321
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. ARISTARCHOVUI SKYRIMO
2005-11-30
T-322
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-288 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-11-30
T-323
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-11-30
T-324
24. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. SABAŠINSKAITEI SKYRIMO
2005-11-30
T-325
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS E. L. MELNIKIENEI SKYRIMO
2005-11-30
T-326
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. ARISTARCHOVUI SKYRIMO
2005-11-30
T-327
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. FILIPOVAI SKYRIMO
2005-11-30
T-328
28. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. KAŽEMĖKATIENEI SKYRIMO
2005-11-30
T-329
29. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS D. AUGUSTAITYTEI SKYRIMO
2005-11-30
T-330
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2005-11-30
T-331
31. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMUI
2005-11-30
T-332
32. DĖL P. MERČAIČIO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SEN., GIEDRUČIŲ K., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2005-11-30
T-333
33. DĖL ŠAKIŲ MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2005-11-30
T-334
34. DĖL GELGAUDIŠKIO MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2005-11-30
T-335
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-193 DALINIO PAKEITIMO
2005-11-30
T-336
36. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2005-11-30
T-337
37. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS MERUI SUTEIKIMO
2005-11-30
T-338
38. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2005-11-30
T-339
39. DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACIJOS SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2005-11-30
T-340
40. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-11-30
T-341
41. DĖL PROJEKTO „VANDENS TURIZMO ŠEŠUPE INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
2005-11-30
T-342