Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2005-12
01. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. ŠAPAUSKUI SKYRIMO
2005-12-22
T-343
02. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS P. BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2005-12-22
T-344
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. RINKEVIČIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-345
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS S. SIMANAITIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-346
05. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS Z. A. JANKAUSKUI SKYRIMO
2005-12-22
T-347
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS I. NABAŽIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-348
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS S. MATULAIČIUI SKYRIMO
2005-12-22
T-349
08. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ ĮGYVENDINIMO
2005-12-22
T-350
09. DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ TURIZMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ ĮGYVENDINIMO
2005-12-22
T-351
10. DĖL PROJEKTO „BALTIJOS EUROREGIONŲ TINKLAS“
2005-12-22
T-352
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2005-12-22
T-353
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS
2005-12-22
T-354
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-12-22
T-355
14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2005-12-22
T-356
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-12-22
T-357
16. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2005-12-22
T-358
17. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2005-12-22
T-359
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 15 D. SPRENDIMO NR. T-190 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-360
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SEN., VOVERIŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-12-22
T-361
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SEN., LIEPALOTŲ K., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2005-12-22
T-362
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-15 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-363
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS PASTATO, ESANČIO ŠAKIUOSE, S. NĖRIES G. 1, VERTĖS PADIDINIMO
2005-12-22
T-364
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-322 DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-365
24. DĖL PRIEŠGAISRINIO PUNKTO ĮSTEIGIMO
2005-12-22
T-366
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2005-12-22
T-367
26. DĖL JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-368
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
2005-12-22
T-369
28. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS STEIGIMO BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2005-12-22
T-370
29. DĖL LUKŠIŲ V. GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS FINANSAVIMO IR ATRINKIMO Į BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2006-2008 METŲ PROGRAMĄ
2005-12-22
T-371
30. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2005-12-22
T-372
31. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2005-12-22
T-373
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-288 PAPILDYMO
2005-12-22
T-374
33. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
2005-12-22
T-375
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2005-12-22
T-376
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2005-12-22
T-377
36. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS PANAUDOJIMO KONCEPCIJAI
2005-12-22
T-378
37. DĖL PRITARIMO SUVALKŲ SENIŪNIJOS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2005-12-22
T-379
38. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO SLAUGOS PRIEMONĖMIS TVARKOS, PRAŠYMO SKIRTI PARAMĄ FORMOS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS TVIRTINIMO
2005-12-22
T-380
39. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS R. V. BARTKUVIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-381
40. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. J. KEMEŽAI SKYRIMO
2005-12-22
T-382
41. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2005-12-22
T-383
42. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. STANKAITIENEI SKYRIMO
2005-12-22
T-384