Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-01
01. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-1
02. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-2
03. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-3
04. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-4
05. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS PARAIŠKOS PROJEKTO RENGIMUI
2006-01-26
T-5
06. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMŲ-KRIZIŲ CENTRO PARAIŠKAI
2006-01-26
T-6
07. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2006-01-26
T-7
08. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-8
09. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-9
10. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, Būblelių ir totorviečių kaimuose, NUOMOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-10
11. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, PANAUDOS SUTARTĮ
2006-01-26
T-11
12. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PRIĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2006-01-26
T-12
13. DĖL PAŠALPŲ SKYRIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DARBUOTOJAMS JŲ ŠEIMOS NARIŲ MIRTIES IR DARBUOTOJŲ MIRTIES ATVEJAIS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-13
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-356 DALINIO PAKEITIMO
2006-01-26
T-14
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-15
16. DĖL LIEPALOTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-16
17. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-01-26
T-17
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-37 PAKEITIMO
2006-01-26
T-18
19. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS, BERŽYNŲ, GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS, LIEPALOTŲ, SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-19
20. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-20
21. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2006-01-26
T-21
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-231 PAKEITIMO
2006-01-26
T-22
23. DĖL PREMIJOS STEIGIMO IR JOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-23
24. DĖL PREMIJOS SKYRIMO BERNARDUI ALEKNAVIČIUI
2006-01-26
T-24
25. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-01-26
T-25
26. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-01-26
T-26
27. DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, dokumentacijos planų ir DOKUMENTŲ registrų DERINIMO
2006-01-26
T-27
28. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,LEKĖČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IŠPLĖTIMAS IR KAPITALINIS REMONTAS“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2007-2009 M. PROGRAMĄ
2006-01-26
T-28
29. DĖL ĮGALIOJIMŲ SAVIVALDYBĖS MERUI SUTEIKIMO
2006-01-26
T-29