Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-03
01. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2006-03-30
T-52
02. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2006-03-30
T-53
03. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-54
04. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-55
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 61, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-03-30
T-56
06. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2006 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-57
07. DĖL NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE LAIKINOSIOS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-58
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS M. JASAITIENEI SKYRIMO
2006-03-30
T-59
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2006-03-30
T-60
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. KAMINSKUI SKYRIMO
2006-03-30
T-61
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. LIUBINUI SKYRIMO
2006-03-30
T-62
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS O. RIMAITIENEI SKYRIMO
2006-03-30
T-63
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-34 PAKEITIMO
2006-03-30
T-64
14. DĖL PRITARIMO VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGIMO SUDARGE PROJEKTUI
2006-03-30
T-65
15. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2006 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS
2006-03-30
T-66
17. DĖL MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) VARDINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2006-03-30
T-68
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2005 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-69
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2005 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-70
20. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2006 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-71
21. DĖL PROJEKTO „MOBILIŲJŲ PRIEPLAUKŲ STATYBA PLĖTOJANT NEMUNO TURISTINĘ TRASĄ“
2006-03-30
T-72
22. DĖL PROJEKTO „NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE: 2 ETAPAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-03-30
T-73
23. DĖL PROJEKTO „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS TURIZMUI (2)“
2006-03-30
T-74
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-03-30
T-75
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T- 13 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-03-30
T-76
26. DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-03-30
T-77
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-03-30
T-78
28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-03-30
T-79
29. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTIS
2006-03-30
T-80
30. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
2006-03-30
T-81
31. DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2006-03-30
T-82
32. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA KETURNAUJIENOS BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2006-03-30
T-83
33. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
2006-03-30
T-84
34. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO NEBIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-85
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2005 METŲ VEIKLOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-86
36. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-03-30
T-87
37. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2006-03-30
T-88
38. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO SPORTO SALĖS STATYBA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2007-2009 M. PROGRAMĄ
2006-03-30
T-89
39. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-67 DALINIO PAKEITIMO
2006-03-30
T-90
40. DĖL GYVENAMŲJŲ NAMŲ BEDRIJŲ RĖMIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-03-30
T-91
41. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-03-30
T-92
16. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-03-30
T-97