Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-04
01.DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-93
02.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2005 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-94
03.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-95
04.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-96
05.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-97
06.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-98
07.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKO 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-99
08.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-100
09.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-101
10.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-102
11.DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ 2005 METŲ PASKIRSTYTINŲJŲ NUOSTOLIŲ PASKIRSTYMO
2006-04-27
T-103
12.DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-104
13.DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-105
14.DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-106
15.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-107
16.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-108
17.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-109
18.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-110
19.DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2006-04-27
T-111
20.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-319 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-112
21.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-355 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-113
22.DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ PRISKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2006-04-27
T-114
23.DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-04-27
T-115
24.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. K. ŽILAIČIUI SKYRIMO
2006-04-27
T-116
25.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS G. B. LENKTIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-117
26.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS K. JASIONIUI SKYRIMO
2006-04-27
T-118
27.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS B. ŽEBRAUSKIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-119
28.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-120
29.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-121
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, V. KUDIRKOS G. 29, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-122
31.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PARKO G. 9, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-123
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KUKARSKĖS KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-124
33.DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BIZIERIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-125
34.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2006-04-27
T-126
35.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-47 PAKEITIMO
2006-04-27
T-127
36.DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ NUSTATYMO
2006-04-27
T-128
37.DĖL J. BERTAŠIAUS TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO TVIRTINIMO IR PRIEDO UŽ IŠTARNAUTUS METUS NUSTATYMO
2006-04-27
T-129
38.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-61 PAPILDYMO
2006-04-27
T-130
39.DĖL DARBŲ SEKOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-131
40.DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ „GELGAUDIŠKIO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS“
2006-04-27
T-132
41.DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS G. O. VILIŪŠIS SKYRIMO
2006-04-27
T-133
42.DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-04-27
T-134
43.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-92 PAPILDYMO
2006-04-27
T-135
44.DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-87 PAPILDYMO
2006-04-27
T-136
45.DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-137
46.DĖL SUTIKIMO PERIMTI GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS PASTATUS
2006-04-27
T-138
47.DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO PASIRAŠYTAM ATSAKYMUI A. BACEVIČIUI
2006-04-27
T-139
48.DĖL PRITARIMO DIENOS UŽIMTUMO CENTRO LUKŠIUOSE STEIGIMUI
2006-04-27
T-140
01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-141
02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-142
03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-143
04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-144
05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-145
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-146
07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-147
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-148
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-149
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-150
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2005 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-151
12. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DVIEJŲ GRUPIŲ DARBO LAIKO PAILGINIMO
2006-04-27
T-152
13. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-153
14. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2006-2007 MOKSLO METAMS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-154
15. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMO KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2006-2010 METŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMOMS
2006-04-27
T-155
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. PETKŪNIENEI SKYRIMO
2006-04-27
T-156
17. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENEI NAUDINGŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-157
18. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO FONDO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2006-04-27
T-158
19. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU ŪKINIU PASTATU, ESANČIŲ LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, MIKYTŲ KAIME, PRIVATIZAVIMO
2006-04-27
T-159
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-160
21. DĖL TURTO PERDAVIMO
2006-04-27
T-161
22. DĖL TURTO NURAŠYMO
2006-04-27
T-162
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-04-27
T-163
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-164
25. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-165
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-166
27. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS GRIŠKABŪDYJE, J. JABLONSKIO G.2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-167
28. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VAISTINĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2006-04-27
T-168
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2006-04-27
T-169
30. DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAMS IMTI KREDITĄ
2006-04-27
T-170
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-04-27
T-171
32. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-04-27
T-172
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR.T-140 DALINIO PAKEITIMO
2006-04-27
T-173
34. DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2006-04-27
T-174
35. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-04-27
T-175
36. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-04-27
T-176
37. DĖL PATIKSLINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-177
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-178
39. DĖL SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-04-27
T-179
40. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ASOCIACIJOS IR LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS ŠAKIŲ SKYRIAUS KREIPIMUISI
2006-04-27
T-180
41. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-04-27
T-181