Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-06
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2006-06-29
T-182
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-06-29
T-183
03. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2006-06-29
T-184
04. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-267 PAPILDYMO
2006-06-29
T-185
05. DĖL SUTIKIMO J. POŠKEVIČIAUS ŪKIO PASTATO STATYBAI
2006-06-29
T-186
06. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU EGIDIJAUS STUNGURIO ĮMONE VIENAŠALIŠKO NUTRAUKIMO
2006-06-29
T-187
07. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-06-29
T-188
08. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-06-29
T-189
09. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-190
10. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, SUVALKIEČIŲ G. 14, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-191
11. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, PANOVIŲ KAIME, J.LINGIO G.1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-06-29
T-192
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KOMUNALINIO ŪKIO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-193
13. DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-194
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS J. KREIVAIČIUI SKYRIMO
2006-06-29
T-195
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS V. KURIENEI SKYRIMO
2006-06-29
T-196
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS I. KAIRAITIENEI SKYRIMO
2006-06-29
T-197
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS A. VAIČAIČIUI SKYRIMO
2006-06-29
T-198
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-58 DALINIO PAKEITIMO
2006-06-29
T-199
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-85 DALINIO PAKEITIMO
2006-06-29
T-200
20. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2006-06-29
T-201
21. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2006-06-29
T-202
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2006-06-29
T-203
23. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. LAUKAITIENEI
2006-06-29
T-204
24. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. BAGDONUI
2006-06-29
T-205
25. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO J. POŠKEVIČIUI
2006-06-29
T-206
26. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO S. ŽILIENEI
2006-06-29
T-207
27. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO A. PAČENGAI
2006-06-29
T-208
28. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO K. SKVERNEVIČIUI
2006-06-29
T-209
29. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO R. KRIŠČIŪNIENEI
2006-06-29
T-210
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-06-29
T-211
31. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-06-29
T-212
32. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-06-29
T-213
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMO GAMTOS PAVELDO OBJEKTO – KURYNĖS DENDROLOGINIO RINKINIO – STATUSO SUTEIKIMO Z. NAUJOKAIČIO ŽEMĖS SKLYPUI
2006-06-29
T-214
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, ŠILO G. 28, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-215
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 20, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-216
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKAMS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-217
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 76A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-06-29
T-218
38. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMUI
2006-06-29
T-219
39. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-333 PAKEITIMO
2006-06-29
T-220
40. DĖL PROJEKTO „BALTIJOS EUROREGIONŲ TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-221
41. DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO GYVENTOJAMS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-222
42. DĖL ZANAVYKŲ MUZIEJAUS PROJEKTO „SUSIPAŽINKIME ....“ SU VENGOŽEVO (LENKIJOS RESPUBLIKA) MUZIEJUMI ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2006-06-29
T-223
43. DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-06-29
T-224
44. DĖL PROJEKTO „SUVALKIJOS KRAŠTO IR LENKIJOS KULTŪRINIAI MUZIKINIAI RYŠIAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-06-29
T-225
45. DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2006-06-29
T-226
46. DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2006-06-29
T-227
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-222 PAPILDYMO
2006-06-29
T-228
48. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2006-06-29
T-229
49. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2006 METAMS NUSTATYMO
2006-06-29
T-230
50. DĖL NE VISO DARBO LAIKO NUSTATYMO L. F. SAMOILOVIČ
2006-06-29
T-231
51. DĖL UAB ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2006-06-29
T-232
52. DĖL SUTIKIMO, KAD UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠAKIŲ VANDENYS BŪTŲ PARAMOS GAVĖJA IR VYKDYTŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ,,NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS“
2006-06-29
T-233
53. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2006-06-29
T-234