Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-08
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-08-03
T-235
02. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERĖMIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2006-08-03
T-236
03. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2007 METAMS
2006-08-03
T-237
04. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO IR ĮSTATŲ PAKEITIMO
2006-08-03
T-238
05. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 19-10, PIRKIMO
2006-08-03
T-239
06. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G.1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-08-03
T-240
07. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-08-03
T-241
08. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-08-03
T-242
09. DĖL SUTIKIMO
2006-08-03
T-243
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI MAUMEVIČIUI SKYRIMO
2006-08-03
T-244
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALDONAI LEVECKIENEI SKYRIMO
2006-08-03
T-245
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALMUI VALUCKUI SKYRIMO
2006-08-03
T-246
13. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI FLĖDERIENEI SKYRIMO
2006-08-03
T-247
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-08-03
T-248
15. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-08-03
T-249
16. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-08-03
T-250
17. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-08-03
T-251
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR.T-131 PAPILDYMO
2006-08-03
T-252
19. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, KRIŪKŲ, PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ, SINTAUTŲ IR ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-08-03
T-253
20. DĖL PROJEKTO „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS MODERNIZAVIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-08-03
T-254
21. DĖL PROJEKTO „KVALIFIKUOTA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA – TOLYGIOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS GARANTAS“
2006-08-03
T-255
22. DĖL PROJEKTO „JAUNIMO CENTRAS BE SIENŲ“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-08-03
T-256
23. DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO TAIKYMO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS TVIRTINIMO
2006-08-03
T-257
24. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 33, NUOMOS SUTARTĮ
2006-08-03
T-258