Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-09
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 58, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-259
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, P. VAIČAIČIO G. 5, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-260
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 83, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-09-28
T-261
04. DĖL PRITARIMO TIKSLINĖS ŽEMĖS PASKIRTIES PAKEITIMUI
2006-09-28
T-262
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-62 PAPILDYMO
2006-09-28
T-263
06. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-264
07. DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO AIKŠTELIŲ SCHEMŲ TVIRTINIMO
2006-09-28
T-265
08. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-09-28
T-266
09. DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS
2006-09-28
T-267
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-09-28
T-268
11. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO 2005 METŲ ATASKAITOMS
2006-09-28
T-269
12. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-357 PAKEITIMO
2006-09-28
T-270
13. DĖL STATINIO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1A, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-09-28
T-271
14. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI VALDYBOS RINKIMO
2006-09-28
T-272
15. DĖL PRAŠYMO IŠPIRKTI GAMTINIŲ DUJŲ BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMAS
2006-09-28
T-273
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 DALINIO PAKEITIMO
2006-09-28
T-274
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMŲ NR. T-266 IR NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2006-09-28
T-275
18. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2006-09-28
T-276
19. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTĮ
2006-09-28
T-277
20. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VYTAUTO G. 57-1, PRIVATIZAVIMO
2006-09-28
T-278
21. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, S.BANAIČIO G. 4-30, PIRKIMO
2006-09-28
T-279
22. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-09-28
T-280
23. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-281
24. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SCHEMATINĖS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2006-09-28
T-282
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DALIJAI BŪDININKIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-283
26. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RAIMONDAI ŠUIKIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-284
27. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BRONEI DAUBARIENEI SKYRIMO
2006-09-28
T-285
28. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI GUDAIČIUI
2006-09-28
T-286
29. DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2006-09-28
T-287
30. DĖL LEKĖČIŲ VIDURINĖS, PALUOBIŲ, SIESARTĖNŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-09-28
T-288
31. DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2006-09-28
T-289
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T – 20 PAPILDYMO
2006-09-28
T-290
33. DĖL NARYSTĖS ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE
2006-09-28
T-291