Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-11
01. DĖL KIETO KURO KAINOS
2006-11-09
T-292
02. DĖL PRIEMONIŲ, KURIOMS BUS NAUDOJAMOS NEPANAUDOTOS SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS LĖŠOS, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2006-11-09
T-293
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZENONUI KRIUKUI SKYRIMO
2006-11-09
T-294
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SVETLANAI ANTANAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-295
05. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KĘSTUČIUI VIDŪNUI SKYRIMO
2006-11-09
T-296
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIDAI JAKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-297
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI ULDINSKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-298
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALGIMANTUI BLAŽANAUSKUI SKYRIMO
2006-11-09
T-299
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORIJAI KOBLOVAI SKYRIMO
2006-11-09
T-300
10. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASAI RAULYNAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-301
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MONIKAI ŠVEDIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-302
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AURELIJAI BOKSBERGER SKYRIMO
2006-11-09
T-303
13. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZANUI LUKOŠEVIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-304
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GAILINAI VILKAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-305
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI PUIŠYTEI SKYRIMO
2006-11-09
T-306
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI SPIRAUSKIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-307
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI GRUZDIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-308
18. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BENONUI BALTRUŠAIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-309
19. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILIMUI ALGIMUI MAČIULAIČIUI SKYRIMO
2006-11-09
T-310
20. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SAULUTEI STULGAITIENEI SKYRIMO
2006-11-09
T-311
21. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTAI PETREI PALIONIENEI
2006-11-09
T-312
22. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-11-09
T-313
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2006-11-09
T-314
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2006-11-09
T-315
25. DĖL FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, KAI GAUNAMA MAŽIAU PAJAMŲ, NEGU BUVO NUMATYTA, TVARKOS TVIRTINIMO
2006-11-09
T-316
26. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2007 METAMS
2006-11-09
T-317
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T- 85 PAKEITIMO
2006-11-09
T-318
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-11-09
T-319
31. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEMUNO DVIRAČIŲ TRASOS KADASTRO IR REGISTRO DUOMENŲ NUSTATYMUI
2006-11-09
T-322
32. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2006-2007 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2006-11-09
T-323
33. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PARENGTOMS 2006-2007 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOMS
2006-11-09
T-324
34. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, GELGAUDIŠKIO VIDURINĖS IR SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-11-09
T-325
35. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-323 PAKEITIMO
2006-11-09
T-326
36. DĖL J. POŠKEVIČIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-327
37. DĖL R. BAGDONO SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-328
38. DĖL K. SKVERNEVIČIAUS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-329
39. DĖL R. LAUKAITIENĖS SKYRIMO PROJEKTO VADOVU IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-11-09
T-330
40. DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS
2006-11-09
T-331
41. DĖL PROJEKTO „KALBININKO JONO JABLONSKIO TĖVIŠKĖS PASTATŲ RESTAURAVIMAS IR JŲ PRITAIKYMAS VIEŠIESIEMS POREIKIAMS“
2006-11-09
T-332