Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-12
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, A.JAKŠTO G.10, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-333
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, JONIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-334
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, PAPARTYNŲ G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-335
04. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 12-6, PIRKIMO
2006-12-07
T-336
05. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ AUDITO
2006-12-07
T-337
06. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-12-07
T-338
07. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-15 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-07
T-339
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-07
T-340
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2006-12-07
T-341
10. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2006-12-07
T-342
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GEDAI MAUMEVIČIENEI SKYRIMO
2006-12-07
T-343
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AUDRIUI JURKŠAIČIUI SKYRIMO
2006-12-07
T-344
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR.T-199 PAPILDYMO
2006-12-07
T-345
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR.T-293 DALINIO PAKEITIMO
2006-12-07
T-346
15. DĖL R. KRIŠČIŪNIENĖS SKYRIMO PROJEKTO VADOVE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-12-07
T-347
16. DĖL SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-348
17. DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2006-12-07
T-349
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-35 PAKEITIMO
2006-12-07
T-350
19. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2006-12-07
T-351
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-180 PAKEITIMO
2006-12-07
T-352
21. DĖL PAVADINIMO GATVEI ŠAKIŲ MIESTE SUTEIKIMO
2006-12-07
T-353
22. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2006-12-07
T-354
23. DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2006-12-07
T-355
24. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-07
T-356
25. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-07
T-357
26. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-358
26. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-359
28. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2006-12-07
T-360
29. DĖL LEIDIMO DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2006-12-07
T-361
01. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SKYRIUJE
2006-12-21
T-362
02. DĖL KIDULIŲ, PALUOBIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-12-21
T-363
03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-364
04. DĖL DALIES STEIGĖJO FUNKCIJŲ PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2006-12-21
T-365
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS TVIRTINIMO
2006-12-21
T-366
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, LYGUMŲ G.12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-367
07. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-368
08. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-21
T-369
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-12-21
T-370
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-236 PAKEITIMO
2006-12-21
T-371
11. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2006-12-21
T-372
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2006-12-21
T-373
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-21
T-374
14. DĖL MIKYTŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2006-12-21
T-375
15. DĖL VAIKŲ IR JAUNIMO MENINIO UGDYMO PROGRAMOS „LAISVALAIKĮ KŪRYBAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-12-21
T-376
16. DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACINĖ SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-12-21
T-377
17. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBĖS TARYBĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2006-12-21
T-378
18. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS SOCIALINES PASLAUGAS, STEIGIMO
2006-12-21
T-379