Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2006-12
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, A.JAKŠTO G.10, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-333
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, JONIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-334
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, PAPARTYNŲ G. 1, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-07
T-335
04. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 12-6, PIRKIMO
2006-12-07
T-336
05. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ AUDITO
2006-12-07
T-337
06. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-12-07
T-338
07. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-15 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-07
T-339
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-07
T-340
09. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ VANDENŲ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2006-12-07
T-341
10. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2006-12-07
T-342
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GEDAI MAUMEVIČIENEI SKYRIMO
2006-12-07
T-343
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AUDRIUI JURKŠAIČIUI SKYRIMO
2006-12-07
T-344
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR.T-199 PAPILDYMO
2006-12-07
T-345
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR.T-293 DALINIO PAKEITIMO
2006-12-07
T-346
15. DĖL R. KRIŠČIŪNIENĖS SKYRIMO PROJEKTO VADOVE IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2006-12-07
T-347
16. DĖL SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-348
17. DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2006-12-07
T-349
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-35 PAKEITIMO
2006-12-07
T-350
19. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO
2006-12-07
T-351
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-180 PAKEITIMO
2006-12-07
T-352
21. DĖL PAVADINIMO GATVEI ŠAKIŲ MIESTE SUTEIKIMO
2006-12-07
T-353
22. DĖL GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2006-12-07
T-354
23. DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2006-12-07
T-355
24. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-07
T-356
25. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-07
T-357
26. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-358
26. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2006-12-07
T-359
28. DĖL PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PARENGTIEMS STRATEGINIAMS PLANAMS
2006-12-07
T-360
29. DĖL LEIDIMO DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2006-12-07
T-361
01. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS VAIKŲ DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ SKYRIUJE
2006-12-21
T-362
02. DĖL KIDULIŲ, PALUOBIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2006-12-21
T-363
03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-364
04. DĖL DALIES STEIGĖJO FUNKCIJŲ PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2006-12-21
T-365
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS MIŠKŲ IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS TVIRTINIMO
2006-12-21
T-366
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, LYGUMŲ G.12, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-367
07. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2006-12-21
T-368
08. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2006-12-21
T-369
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ KNYGYNO DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2006-12-21
T-370
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-236 PAKEITIMO
2006-12-21
T-371
11. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2006-12-21
T-372
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2006-12-21
T-373
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 M.VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-30 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2006-12-21
T-374
14. DĖL MIKYTŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2006-12-21
T-375
15. DĖL VAIKŲ IR JAUNIMO MENINIO UGDYMO PROGRAMOS „LAISVALAIKĮ KŪRYBAI“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-12-21
T-376
16. DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACINĖ SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ BENDRAFINANSAVIMO
2006-12-21
T-377
17. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBĖS TARYBĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2006-12-21
T-378
18. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS SOCIALINES PASLAUGAS, STEIGIMO
2006-12-21
T-379