Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-03
01. DĖL VILMOS BIELSKIENĖS SKYRIMO Į ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-03-29
T-37
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-379 PAPILDYMO
2007-03-29
T-38
03. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2007-03-29
T-39
04. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2007-03-29
T-40
05. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2006 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITOS
2007-03-29
T-41
06. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATASKAITOS APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKĄ
2007-03-29
T-42
07. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2007 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS OBJEKTŲ (DARBŲ) SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2007-03-29
T-43
08. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-24 DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-44
09. DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIUS PASIŪLYMO
2007-03-29
T-45
10. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2007-03-29
T-46
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KRISTINAI PETROVIENEI SKYRIMO
2007-03-29
T-47
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI KURUI SKYRIMO
2007-03-29
T-48
13. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2007 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-49
14. DĖL SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ MEDICININĖS, PROFESINĖS, SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2007 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-50
15. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-03-29
T-51
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-52
17. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-03-29
T-53
18. DĖL RAJONO MOKYKLŲ APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS BEI 2007 METŲ KALENDORINIO PLANO NUSTATYMO
2007-03-29
T-54
19. DĖL PRITARIMO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTOMS PERSPEKTYVINĖMS 2007-2011 METŲ PEDAGOGŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMOMS
2007-03-29
T-55
20. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-56
21. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-57
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2007 METAMS NUSTATYMO
2007-03-29
T-58
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2007-03-29
T-60
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-8 PAPILDYMO
2007-03-29
T-61
26. DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE “ VIENYBĖS ŠOKIS (TANIEC JEDNOCZY)”
2007-03-29
T-62
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-03-29
T-63
28. DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI IMTI PASKOLĄ
2007-03-29
T-64
29. DĖL SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACIJAI, NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-65
30. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-66
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAPILDYMO
2007-03-29
T-67
32. DĖL TURTO NURAŠYMO
2007-03-29
T-68
33. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-03-29
T-69
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-03-29
T-70
35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-03-29
T-71
36. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, NUOMOS SUTARTIS
2007-03-29
T-72
37. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, NUOMOS SUTARTĮ
2007-03-29
T-73
38. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, NUOMOS SUTARTĮ
2007-03-29
T-74
39. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BARZDŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-03-29
T-75
40. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-03-29
T-76
41. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA LUKŠIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2007-03-29
T-77
42. DĖL RAJONO VALDYBOS 1993 M. VASARIO 26 D. POTVARKIO NR. 187-V DALINIO PAKEITIMO
2007-03-29
T-78
43. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO FONDO LĖŠŲ 2006 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-79
44. DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2007-03-29
T-80
45. DĖL PROJEKTO „MOBILIŲJŲ PRIEPLAUKŲ STATYBA, PLĖTOJANT NEMUNO TURISTINĘ TRASĄ “
2007-03-29
T-81
46. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS SPRENDIMO IMTI PASKOLĄ
2007-03-29
T-82
47. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO REKONSTRAVIMAS “ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2008-2010 M. PROGRAMĄ
2007-03-29
T-83