Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-05
01. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VASARIO 16-OSIOS G. 21, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-7
02. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, AUŠROS G. 28, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-8
03. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ MIESTELYJE, ŠILO G. 30, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-9
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ MIESTELYJE, DARBININKŲ G. 14, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-10
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS-AUŠROS GATVIŲ SANKIRTOJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-05-17
T-11
06. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2007 METŲ DOKUMENTACIJOS PLANO IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2007-05-17
T-12
07. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STADIONO RENOVAVIMO TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2007-05-17
T-13
08. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ VINCO GRYBO IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIŲ BEI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ STADIONŲ RENOVAVIMO TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO
2007-05-17
T-14
09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-15
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-16
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-17
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-18
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-19
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-20
15. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-21
16. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-22
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-23
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-24
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-25
20. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2006 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-26
21. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2007-05-17
T-27
22. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“
2007-05-17
T-28
23. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2007-05-17
T-29
24. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
2007-05-17
T-30
25. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ AUDITUOTOS 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-31
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-32
27. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-33
28. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-34
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-35
30. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2006 METŲ PASKIRSTYTINOJO PELNO PASKIRSTYMO
2007-05-17
T-36
31. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-05-17
T-37
32. DĖL SAVIVALDYBĖS KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-38
33. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR.T-62 PAPILDYMO
2007-05-17
T-39
34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO, LEKĖČIŲ VIDURINĖS, KIDULIŲ,PANOVIŲ, SLAVIKŲ, ŠAKIŲ „AUKURO“ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-40
35. DĖL SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SVAIGINIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2007-05-17
T-41
36. DĖL MARIJONOS TERESĖS ŠLĖDERIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS PAREIGŲ
2007-05-17
T-42
37. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ MIESTO V.KUDIRKOS GATVĖS ŠALIGATVIO REKONSTRAVIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI IR JO FINANSAVIMUI
2007-05-17
T-43
38. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI,
2007-05-17
T-44
39. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI,
2007-05-17
T-45
40. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI RIMKEVIČIUI SKYRIMO
2007-05-17
T-46
41. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JOLITAI JUODIENEI SKYRIMO
2007-05-17
T-47
42. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI ANTANAIČIUI SKYRIMO
2007-05-17
T-48
43. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-49
44. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-50
45. DĖL ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2007-05-17
T-51
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-05-17
T-52
47. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ NUTRAUKIMO
2007-05-17
T-53
48. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2007-05-17
T-54
49. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-55
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PAGERINIMO IR PERTVARKYMO
2007-05-17
T-56
51. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. 35, NUOMOS SUTARTĮ
2007-05-17
T-57
52. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS SINTAUTŲ MSTL., P.VAIČAIČIO G. 32, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-05-17
T-58
53. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-05-17
T-59
54. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-60
55. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2008 METAMS
2007-05-17
T-61
56. DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-05-17
T-62
57. DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-63
58. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2007-05-17
T-64
59. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR.T-15 DALINIO PAKEITIMO
2007-05-17
T-65
60. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES TVIRTINIMO
2007-05-17
T-66
61. DĖL 2007 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2007-05-17
T-67
62. DĖL MERO POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO
2007-05-17
T-68
63. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2007-05-17
T-69