Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-06
01. DĖL OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO SVARBIAIS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAIS
2007-06-28
T-70
02. DĖL OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2007-06-28
T-71
03. DĖL OBJEKTŲ PRIPAŽINIMO SVARBIAIS SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAIS
2007-06-28
T-72
04. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 3/BAŽNYČIOS G. 25, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-73
05. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NR.82 IR NR. 83, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SODININKŲ BENDRIJOJE „JAUNYSTĖ“, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-74
06. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ NR.82 IR NR. 83, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SODININKŲ BENDRIJOJE „JAUNYSTĖ“, APJUNGIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-75
07. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JUOZUI DVYLAIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-76
08. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALIOMĖJAI LAIMUTEI ČIUPKEVIČIENEI SKYRIMO
2007-06-28
T-77
09. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI JASEVIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-78
10. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
2007-06-28
T-79
11. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-06-28
T-80
12. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-81
13. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-47
2007-06-28
T-82
14. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS, LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-06-28
T-83
15. DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2007-06-28
T-84
16. DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2007-06-28
T-85
17. DĖL 9-OSIOS KLASĖS NEKOMPLEKTAVIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2007-06-28
T-86
18. DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2007-2008 MOKSLO METAMS
2007-06-28
T-87
19. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2007-06-28
T-88
20. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO IŠPIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-06-28
T-89
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-45 PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-06-28
T-90
22. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-06-28
T-91
23. DĖL DARBO GRUPĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO
2007-06-28
T-92
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-93
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-06-28
T-94
26. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ 2007 METAMS NUSTATYMO
2007-06-28
T-95
27. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, PLOKŠČIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-96
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, PUŠYNO G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-97
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-98
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-06-28
T-99
31. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-167 PAKEITIMO
2007-06-28
T-100
32. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G.26, PANAUDOS SUTARTĮ
2007-06-28
T-101
33. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTĮ
2007-06-28
T-102
34. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-134 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-103
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-06-28
T-104
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-06-28
T-105
37. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-06-28
T-106
38. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-107
39. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-108
40. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-109
41. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-110
42. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-111
43. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-112
44. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-113
45. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-114
46. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ DIREKTORĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-115
47. DĖL SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-116
48. DĖL KOMISIJOS AKTO TVIRTINIMO
2007-06-28
T-117
49. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAKEITIMO
2007-06-28
T-118
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 PAKEITIMO
2007-06-28
T-119
51. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMŲ NR. T-266 IR NR. T-281 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-120
52. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ LIKVIDAVIMO
2007-06-28
T-121
53. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-122
54. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-123
55. DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-06-28
T-124
56. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2007-06-28
T-125
57. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-204 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-126
58. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-205 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-127
59. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-128
60. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-207 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-129
61. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-208 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-130
62. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-209 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-131
63. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR.T-210 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-132
64. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-133
65. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-134
66. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO
2007-06-28
T-135
67. DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2006 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2007-06-28
T-136
68. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-194 DALINIO PAKEITIMO
2007-06-28
T-137
69. DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2007-06-28
T-138
70. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINUI GUDELEVIČIUI SKYRIMO
2007-06-28
T-139
71. DĖL TURTO NURAŠYMO
2007-06-28
T-140
72. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-06-28
T-141
73. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-06-28
T-142