Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-08
01. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-143
02. DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-144
03. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANUI SKAISGIRIUI SKYRIMO
2007-08-09
T-145
04. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANELEI AUGYTEI SKYRIMO
2007-08-09
T-146
05. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2007-08-09
T-147
06. DĖL PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-148
07. DĖL LIEPALOTŲ PAGRINDINĖS IR LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-149
08. DĖL BARZDŲ PAGRINDINĖS IR GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2007-08-09
T-150
09. DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-151
10. DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-152
11. DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-153
12. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-154
13. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE
2007-08-09
T-155
14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS BARZDŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-156
15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-157
16. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS LIEPALOTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2007-08-09
T-158
17. DĖL ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS SKYRIMO
2007-08-09
T-159
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-08-09
T-160
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T-50 PAPILDYMO
2007-08-09
T-161
20. DĖL SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-162
21. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
2007-08-09
T-163
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-317 PAKEITIMO
2007-08-09
T-164
23. DĖL SAVIVALDYBĖS AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE
2007-08-09
T-165
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIUOSE, PUŠYNO G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-08-09
T-166
24. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-167
26. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-168
27. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-169
28. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-170
29. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-171
30. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-172
31. DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTUOSE, P.VAIČAIČIO G. 32, NUOMOS SUTARTĮ
2007-08-09
T-173
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-08-09
T-174
33. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS
2007-08-09
T-175
34. DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-08-09
T-176
35. DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2007-08-09
T-177
36. DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-178
37. DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2007-08-09
T-179
38. DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-08-09
T-180
39. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TVIRTINIMO
2007-08-09
T-181
40. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO
2007-08-09
T-182
41. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2007-08-09
T-183