Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-09
01. DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2007-09-04
T-184
02. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-04
T-185
03. DĖL KOMISIJOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PAGRĮSTUMUI NUSTATYTI SUDARYMO
2007-09-04
T-186
04. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-09-04
T-187
05. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŽYGĖNŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2007-09-04
T-188
06. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-82 PAPILDYMO
2007-09-04
T-189
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-09-20
T-190
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-09-20
T-191
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, TURČINŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1., PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-09-20
T-192
SPRENDIMAS DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2007-09-20
T-193
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-09-20
T-194
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2007-09-20
T-195
SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
2007-09-20
T-196
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. T-12 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-20
T-197
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-09-20
T-198
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-8 PAPILDYMO
2007-09-20
T-199
SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO
2007-09-20
T-200
SPRENDIMAS DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2007-09-20
T-201
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠEŠUPĖS TILTAI“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2007-09-20
T-202
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO
2007-09-20
T-203
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU MARYTE MOCKIENE NUTRAUKIMO
2007-09-20
T-204
SPRENDIMAS DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2007-09-20
T-205
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
2007-09-20
T-206