Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-10
SPRENDIMAS DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-10-25
T-207
SPRENDIMAS DĖL RAJONO NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-208
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-209
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SUDARGO SENIŪNIJOJE, RAMONIŠKIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-210
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, SODŲ G. 3, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-211
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, BERŽŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-212
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, VASARIO 16-OSIOS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-213
SPRENDIMAS DĖL OBJEKTO PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2007-10-25
T-214
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2007-10-25
T-215
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-10-25
T-216
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-10-25
T-217
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2007-10-25
T-218
SPRENDIMAS DĖL PEDAGOGŲ TARIFIKACIJOS SUDARYMO IR TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-10-25
T-219
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGONĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2007-10-25
T-220
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR.T-45 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-10-25
T-221
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SODININKŲ BENDRIJOSE SUTEIKIMO
2007-10-25
T-222
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”
2007-10-25
T-223
SPRENDIMAS DĖL 2004 M. LAPKRIČIO 19 D. SUTARTIES „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO IR JOS PLĖTOJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2007-10-25
T-224
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2006 METŲ ATASKAITOMS
2007-10-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2006 METŲ ATASKAITOMS
2007-10-25
T-225
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMŲ PARDAVIMO
2007-10-25
T-226
SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ REKONSTRUKCIJOS
2007-10-25
T-227
SPRENDIMAS DĖL TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ
2007-10-25
T-228
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2007-10-25
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-242 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-230
SPRENDIMAS DĖL PRIESTATO STATYBOS
2007-10-25
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU ŠAKIŲ RAJONO SAVANORIŲ GAISRININKŲ DRAUGIJA VIENAŠALIŠKO NUTRAUKIMO
2007-10-25
T-232
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2008 METAMS
2007-10-25
T-233
SPRENDIMAS DĖL LIKVIDUOJAMOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LUKŠIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ILGALAIKIO TURTO PERĖMIMO BEI PER
2007-10-25
T-234
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-10-25
T-235
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2007-10-25
T-236
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ BARZDUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 12, NUOMOS SUTARTĮ
2007-10-25
T-237
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO
2007-10-25
T-238
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAKEITIMO
2007-10-25
T-239
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-10-25
T-240
SPRENDIMAS DĖL KIETO KURO KAINOS
2007-10-25
T-241
SPRENDIMAS DĖL 2007 M. NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI
2007-10-25
T-242
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALBINUI SUTKUI SKYRIMO
2007-10-25
T-243
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RITAI VOSYLIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-244
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VILMAI VILIŪŠIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-245
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VINCENTUI ANTANUI ADOMAVIČIUI SKYRIMO
2007-10-25
T-246
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ZOFIJAI SALOMĖJAI JOKŪBAITIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-247
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANELEI ONAI ALEKSIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-248
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI DAILIDEI SKYRIMO
2007-10-25
T-249
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDMUNDUI BAGDONUI SKYRIMO
2007-10-25
T-250
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI KLIMANSKAITEI SKYRIMO
2007-10-25
T-251
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SIGITUI PRANUI KAIRAIČIUI SKYRIMO
2007-10-25
T-252
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AIDAI PUIDOKIENEI SKYRIMO
2007-10-25
T-253
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR.T-186 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-254
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR.T-186 DALINIO PAKEITIMO
2007-10-25
T-254