Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-11
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-11-29
T-255
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ IMTI KREDITĄ
2007-11-29
T-256
SPRENDIMAS DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, JŲ NURAŠYMO, APSKAITOS IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-257
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO GINTAUTUI PETRUI RUDAIČIUI IR VYTAUTUI RUDAIČIUI 2007 METAMS SUMAŽINIMO
2007-11-29
T-258
SPRENDIMAS DĖL PATIKĖJIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2007-11-29
T-259
SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NUTRAUKIMO
2007-11-29
T-260
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 PAKEITIMO
2007-11-29
T-261
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-231 PAPILDYMO
2007-11-29
T-262
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-231 PAPILDYMO
2007-11-29
T-262
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDYJE, J. JABLONSKIO G. 2, NUOMOS SUTARTĮ
2007-11-29
T-263
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, MIKYTŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2007-11-29
T-264
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-171 DALINIO PAKEITIMO
2007-11-29
T-265
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-172 DALINIO PAKEITIMO
2007-11-29
T-266
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-11-29
T-267
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IR JO PERDAVIMO
2007-11-29
T-268
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 PAKEITIMO
2007-11-29
T-269
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-270
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-271
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-272
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-273
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2007-11-29
T-274
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-275
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-276
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G. 73, APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-277
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P.MAŠIOTO G., SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-278
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, NEMUNO G., SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-279
SPRENDIMAS DĖL BARZDŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-280
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-281
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-282
SPRENDIMAS DĖL ŽVIRGŽDAIČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-283
SPRENDIMAS DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2007-11-29
T-284
SPRENDIMAS DĖL JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS SAVIVALDYBĖJE 2007-2010 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-285
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. VASARIO 17 D. SPRENDIMO NR.36 PAKEITIMO
2007-11-29
T-286
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ IR SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2007-11-29
T-287
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS REGINAI DIDŽIŪNIENEI SKYRIMO
2007-11-29
T-288
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SPECIALIOJO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2007-11-29
T-289
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004 -2010 METŲ PATIKSLINTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-290
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2004-2010 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2008 METŲ PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2007-11-29
T-291
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-11-29
T-292
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „VERSLO INFORMACIJOS SISTEMA ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO
2007-11-29
T-293
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2007-11-29
T-294
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-11-29
T-295
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS GATVEI SUTEIKIMO, KEITIMO AR PANAIKINIMO PROJEKTO RENGIMO TVARKOS
2007-11-29
T-296
SPRENDIMAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS ,,ZANAVYKAS’’ RĖMIMO
2007-11-29
T-297
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO Nr. T-264 PAKEITIMO
2007-11-29
T-298
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO
2007-11-29
T-299
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IŠDAGŲ IR MIKYTŲ FILIALŲ UŽDARYMO
2007-11-29
T-300
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-267 „DĖL STATUSO SUTEIKIMO KAPINĖMS“ PAPILDYMO
2007-11-29
T-301
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PUNKTŲ PAKEITIMO
2007-11-29
T-302
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2007-11-29
T-303