Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2007-12
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO DARBUOTOJŲ KOMPENSACIJOMS UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS IR PRIEMOKOMS IŠMOKĖTI
2007-12-21
T-304
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2007-12-21
T-305
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-306
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2007-12-21
T-307
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-12-21
T-308
SPRENDIMAS DĖL LUKŠIŲ MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO
2007-12-21
T-309
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SLAVIKŲ GYVENAMAJAI VIETOVEI KEITIMO IR JOS RIBŲ NUSTATYMO
2007-12-21
T-310
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
2007-12-21
T-311
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, PRADINIO NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
2007-12-21
T-312
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 3, PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN
2007-12-21
T-313
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 35, PASKIRTĮ
2007-12-21
T-314
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGPJŪČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-242 PAKEITIMO
2007-12-21
T-315
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2000 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 5 DALINIO PAKEITIMO
2007-12-21
T-316
SPRENDIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIUS PASIŪLYMO
2007-12-21
T-317
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 M.VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR.T-1 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2007-12-21
T-318
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2007-12-21
T-319
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS IR PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-320
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-12-21
T-321
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2007-12-21
T-322
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO
2007-12-21
T-323
SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ IR IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2007-12-21
T-324
SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ IR PRIEDŲ TVIRTINIMO
2007-12-21
T-325
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2007-12-21
T-326
SPRENDIMAS DĖL TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU STASIU ZAKARKA
2007-12-21
T-327
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2007-12-21
T-328
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO
2007-12-21
T-329