Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-02
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2008-02-21
T-26
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-02-21
T-27
SPRENDIMAS DĖL KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS PERĖMIMO IR JOS PERDAVIMO
2008-02-21
T-28
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-29
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-30
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-31
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-32
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 PAPILDYMO
2008-02-21
T-33
SPRENDIMAS DĖL KOMISIJOS AKTO TVIRTINIMO
2008-02-21
T-34
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, MILIŠKIŲ KAIME, PASKIRTĮ
2008-02-21
T-35
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2008-02-21
T-36
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-02-21
T-37
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES
2008-02-21
T-38
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, NUOMOS SUTARTĮ
2008-02-21
T-39
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. BIRŽELIO 24 D. SPRENDIMO NR. 72 PAKEITIMO
2008-02-21
T-40
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-41
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-42
SPRENDIMAS DĖL BERŽYNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-43
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-44
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-02-21
T-45
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO Nr.T-323 PAPILDYMO
2008-02-21
T-46
SPRENDIMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO PARENGTI PANOVIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
2008-02-21
T-47
SPRENDIMAS DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO ,,ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINO STATYBA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2009-2011 M. PROGRAMĄ
2008-02-21
T-48
SPRENDIMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2008-02-21
T-49
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMUI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-50
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-51
SPRENDIMAS DĖL 2008 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2008-02-21
T-52
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR.182 DALINIO PAKEITIMO
2008-02-21
T-53
SPRENDIMAS DĖL PRIEMONIŲ UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLAI PAGERINTI
2008-02-21
T-54