Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-04
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, JANKŪNŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-113
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOKŪBONIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-114
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-115
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-117
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR.T-140 DALINIO PAKEITIMO
2008-04-24
T-118
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-04-24
T-119
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2008-04-24
T-120
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KĘSTUČIUI KACVINKELIUI SKYRIMO
2008-04-24
T-121
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-04-24
T-122
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2008 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-123
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-124
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-125
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-126
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-127
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-128
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-129
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-130
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-131
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-132
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-133
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-134
SPRENDIMAS DĖL IŠDAGŲ IR RITINIŲ MEDICINOS PUNKTŲ LIKVIDAVIMO
2008-04-24
T-135
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2007 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-136
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STEIGIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-04-24
T-137
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2008-04-24
T-138
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-04-24
T-139
SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
2008-04-24
T-140
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2009 METAMS
2008-04-24
T-141
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS SPRENDIMUI IMTI PASKOLĄ
2008-04-24
T-142
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-233 PRIEDO PAKEITIMO
2008-04-24
T-143
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-04-24
T-144
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-31 PAKEITIMO
2008-04-24
T-145
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2008-04-24
T-146
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME
2008-04-24
T-147
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-04-24
T-148
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-279 PAKEITIMO
2008-04-24
T-149
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-04-24
T-150
SPRENDIMAS DĖL UAB ,,ŠAKIŲ VANDENYS“ LĖŠŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ATSTATYMUI PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-151
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-153
SPRENDIMAS DĖL PANOVIŲ PAGRINDINĖS IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO
2008-04-24
T-154
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-04-24
T-155
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-04-24
T-156
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2008-04-24
T-157
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „LEKĖČIŲ KERAMIKOS CENTRO PLĖTROS “ BENDRAFINANSAVIMO
2008-04-24
T -116
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ PERSPEKTYVINIŲ 2008 – 2010 METŲ MOKYTOJŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-04-24
T -152