Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-04
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, JANKŪNŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-113
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOKŪBONIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-114
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE, LEKĖČIŲ MIESTELYJE, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-115
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO 2007 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-117
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR.T-140 DALINIO PAKEITIMO
2008-04-24
T-118
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-04-24
T-119
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE ŽUVUSIO ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2008-04-24
T-120
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS KĘSTUČIUI KACVINKELIUI SKYRIMO
2008-04-24
T-121
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-04-24
T-122
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2008 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-123
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-124
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-125
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-126
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-127
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-128
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-129
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-130
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-131
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-132
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-133
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2007 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-134
SPRENDIMAS DĖL IŠDAGŲ IR RITINIŲ MEDICINOS PUNKTŲ LIKVIDAVIMO
2008-04-24
T-135
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2007 METŲ VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-136
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO STEIGIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-04-24
T-137
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS ĮSTEIGIMO
2008-04-24
T-138
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-04-24
T-139
SPRENDIMAS DĖL MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ŠAKIŲ SKYRIAUS ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO
2008-04-24
T-140
SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2009 METAMS
2008-04-24
T-141
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS SPRENDIMUI IMTI PASKOLĄ
2008-04-24
T-142
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-233 PRIEDO PAKEITIMO
2008-04-24
T-143
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-04-24
T-144
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-31 PAKEITIMO
2008-04-24
T-145
SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2008-04-24
T-146
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME
2008-04-24
T-147
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-04-24
T-148
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-279 PAKEITIMO
2008-04-24
T-149
SPRENDIMAS DĖL GERDŽIŪNŲ PETRO DUMČIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-04-24
T-150
SPRENDIMAS DĖL UAB ,,ŠAKIŲ VANDENYS“ LĖŠŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ATSTATYMUI PLANO TVIRTINIMO
2008-04-24
T-151
SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS TVIRTINIMO
2008-04-24
T-153
SPRENDIMAS DĖL PANOVIŲ PAGRINDINĖS IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO
2008-04-24
T-154
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-04-24
T-155
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-04-24
T-156
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR.T-206 DALINIO PAKEITIMO
2008-04-24
T-157
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „LEKĖČIŲ KERAMIKOS CENTRO PLĖTROS “ BENDRAFINANSAVIMO
2008-04-24
T -116
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ PERSPEKTYVINIŲ 2008 – 2010 METŲ MOKYTOJŲ ATESTAVIMOSI PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-04-24
T -152