Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-05
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ELENAI BALSIENEI SKYRIMO
2008-05-29
T-159
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ŽYGĖNŲ IR KETURNAUJIENOS FILIALŲ UŽDARYMO
2008-05-29
T-160
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRŲ, SENIŪNIJŲ KULTŪROS CENTRŲ, LAISVALAIKIO CENTRŲ IR LAISVALAIKIO SALIŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-05-29
T-161
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2008-05-29
T-162
SPRENDIMAS DĖL PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2008-05-29
T-163
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMO GATVEI KIDULIŲ SENIŪNIJOS ŠIAUDINĖS, JUDRIŲ IR KUKARSKĖS KAIMUOSE SUTEIKIMO
2008-05-29
T-164
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-05-29
T-165
SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-166
SPRENDIMAS DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-05-29
T-167
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR JŲ FINANSAVIMO
2008-05-29
T-168
SPRENDIMAS DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-169
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-93 DALINIO PAKEITIMO
2008-05-29
T-170
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-05-29
T-171
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2008-05-29
T-172
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-05-29
T-173
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-174
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8, NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-175
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PANAUDOS SUTARTĮ
2008-05-29
T-176
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2008-05-29
T-177
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24
2008-05-29
T-178
SPRENDIMAS DĖL SKOLININKO TURTO – BUTO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, VILKAVIŠKIO G. 6-3, PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-05-29
T-179
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-05-29
T-180
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ IR ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO 2008 METAMS NUSTATYMO
2008-05-29
T-181
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-05-29
T-182
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2008-05-29
T-183
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS BERŽYNŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO
2008-05-29
T-184
SPRENDIMAS DĖL PRAILGINTO BUVIMO GRUPĖS DARBO VALANDŲ PAKEITIMO
2008-05-29
T-185
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU ROBERTU SAKU NUTRAUKIMO
2008-05-29
T-186
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2008-05-29
T-187
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR.T-54 PAKEITIMO
2008-05-29
T-188
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-166 PAKEITIMO
2008-05-29
T-189