Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-06
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2008-06-26
T-190
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARČIAI
2008-06-26
T-193
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VINCUI RIAUBAI SKYRIMO
2008-06-26
T-194
SPRENDIMAS DĖL ASMENŲ SIUNTIMO IR APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-06-26
T-195
SPRENDIMAS DĖL SUDARGO SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-06-26
T-196
SPRENDIMAS DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODO TAIKYMO ŠILUMOS VARTOTOJAMS NUSTATYMO
2008-06-26
T-197
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-06-26
T-198
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2008-06-26
T-199
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IR SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2008-06-26
T-200
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-191 PAKEITIMO
2008-06-26
T-201
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-362 PAKEITIMO
2008-06-26
T-202
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-114 DALINIO PAKEITIMO
2008-06-26
T-203
SPRENDIMAS DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ VANDENYS“ NUTRAUKIMO
2008-06-26
T-204
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2008-06-26
T-205
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2008-06-26
T-206
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-06-26
T-207
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMĖMIS TVARKOS TVIRTINIMO
2008-06-26
T-208
SPRENDIMAS DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS UŽDARYMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS LIEPALOTŲ SKYRIUJE
2008-06-26
T-209
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ KAIME, NEMUNO G. 61 A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-06-26
T-210
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SINTAUTAI-GOLDAP 1“
2008-06-26
T -191
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS SKYRIMO
2008-06-26
T -192