Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-07
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JANINAI MARIJONAI SKAISGIRIENEI SKYRIMO
2008-07-24
T-211
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS EDITAI PETRAUSKIENEI SKYRIMO
2008-07-24
T-212
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDUI RIMAIČIUI SKYRIMO
2008-07-24
T-213
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI TUNAIČIUI SKYRIMO
2008-07-24
T-214
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORUI LEŠČINSKUI SKYRIMO
2008-07-24
T-215
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-07-24
T-216
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-07-24
T-217
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-25 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-07-24
T-218
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUDARGO PILIAKALNIŲ PRITAIKYMO TURIZMUI PROJEKTUI
2008-07-24
T-220
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, GIMNAZIJOS G. 18, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-221
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, ŠAULIŲ G. 38, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-222
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ MIESTE, S.BANAIČIO G. 16, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-223
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PAPARTYNŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-224
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE, PAJOTIJO KAIME, NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-225
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ KRAŠTO 2007-2013 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIORITETAMS, PRIEMONĖMS, VEIKLOS SRITIMS IR LĖŠŲ PASKIRSTYMUI
2008-07-24
T-226
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO VIKTORO LEBEDŽINSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2008-07-24
T-227
SPRENDIMAS DĖL VIKTORO LEBEDŽINSKO SKYRIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUMI
2008-07-24
T-228
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-07-24
T-229
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-179 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-07-24
T-230
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-07-24
T-231
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 PAKEITIMO
2008-07-24
T-232
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-07-24
T-233
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2008-07-24
T-234
SPRENDIMAS DĖL PASKOLOS ĖMIMO
2008-07-24
T-235
SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO HIDROTECHNIKOS KOMPLEKSO STATINIŲ NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
2008-07-24
T-236
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS SPRENDIMO IMTI PASKOLĄ
2008-07-24
T-237
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS PADIDINIMO IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ MENO MOKYKLOJE
2008-07-24
T-238
SPRENDIMAS DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO
2008-07-24
T-239
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-208 DALINIO PAKEITIMO
2008-07-24
T-240
SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-241
SPRENDIMAS DĖL DALIAUS JASEVIČIAUS SKYRIMO SIESARTĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUMI
2008-07-24
T-242
SPRENDIMAS DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTROS GRIŠKABŪDŽIO, KIDULIŲ, LEKĖČIŲ IR PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-243
SPRENDIMAS DĖL VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGO IR TINKAMO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTO STATYBOS
2008-07-24
T-244
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PLOKŠČIUOSE, NEMUNO G. 3 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-245
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, BLIUVIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-246
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, NEMUNO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-247
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, BARAVIŠKIŲ KAIME, NEMUNO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-07-24
T-248
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS ŠAKIŲ RAJONO GYVENTOJAMS“ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO DARBUOTOJŲ KOMPENSACIJOMS UŽ NEPANAUDOTAS ATOSTOGAS
2008-07-24
T -219