Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-08
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO GELGAUDIŠKYJE, LAUKO G. DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-08-21
T-249
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU GRINUTE ŠNIRPŪNIENE NUTRAUKIMO
2008-08-21
T-250
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU ROMA REMENČIENE NUTRAUKIMO
2008-08-21
T-251
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
2008-08-21
T-252
SPRENDIMAS DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ TVIRTINIMO
2008-08-21
T-253
SPRENDIMAS DĖL 2008 METŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO
2008-08-21
T-254
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-08-21
T-255
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME
2008-08-21
T-256
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ
2008-08-21
T-257
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-08-21
T-258
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-81 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-08-21
T-259
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO SODYBOS PRITAIKYMAS KULTŪRINIAM TURIZMUI“
2008-08-21
T-260
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO KOMPLEKTUOTI 9 KLASĘ MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIUJE
2008-08-21
T-265
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAPILDYMO IR NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO
2008-08-21
T-266
SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DALYVAUTI AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTAS ORGANIZUOJAMAME ATVIRAME KONKURSE BUTO PIRKIMUI
2008-08-21
T-267
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJA, PAGERINANT JO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“
2008-08-21
T -261
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PANEMUNĖS DVIRAČIŲ TRASOS ŠAKIŲ IR JURBARKO RAJONUOSE ĮRENGIMAS“
2008-08-21
T -262
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO, PLOKŠČIŲ IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE“
2008-08-21
T -263
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ LIGONINĖS PASTATŲ RENOVACIJA, SIEKIANT DIDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ. I ETAPAS“
2008-08-21
T -264