Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-09
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BARZDŲ MIESTELYJE, APJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-09-25
T-268
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, ŽALGIRIO GATVĖJE, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-09-25
T-269
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-304 DALINIO PAKEITIMO
2008-09-25
T-270
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTAUTUI PRANSKAIČIUI SKYRIMO
2008-09-25
T-271
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASEI STRAKAUSKIENEI SKYRIMO
2008-09-25
T-272
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VIKTORUI GUDMANTUI SKYRIMO
2008-09-25
T-273
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALOMĖJAI MOZŪRAITIENEI SKYRIMO
2008-09-25
T-274
SPRENDIMAS DĖL 2008 M. NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS IR SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI
2008-09-25
T-275
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-09-25
T-276
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-09-25
T-277
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2007 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO
2008-09-25
T-278
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
2008-09-25
T-279
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2008-09-25
T-281
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2008-09-25
T-282
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-370 DALINIO PAKEITIMO
2008-09-25
T-284
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-09-25
T-285
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2008-09-25
T-286
SPRENDIMAS DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-09-25
T-287
SPRENDIMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS REISAIS PRIEMIESTINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFO NUSTATYMO UAB “ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS”
2008-09-25
T-288
SPRENDIMAS DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO „ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PASTATO RENOVACIJA“ FINANSAVIMO IR TEIKIMO ĮTRAUKTI Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2009-2011 M. PROGRAMĄ
2008-09-25
T-289
SPRENDIMAS DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI
2008-09-25
T-290
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO ATLEIDIMO NUO DARBO
2008-09-25
T-291
SPRENDIMAS DĖL ADO BURKŠAIČIO PREMIJAVIMO
2008-09-25
T-292
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-219 PAPILDYMO
2008-09-25
T- 283
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-09-25
T - 280