Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-10
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2008-10-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ORGANIZUOTI KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2008-10-23
T-294
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI
2008-10-23
T-295
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-10-23
T-296
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS 2009-2012 METAMS TVIRTINIMO
2008-10-23
T-297
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-10-23
T-298
SPRENDIMAS DĖL RAJONO AUKSPIRTOS IR KREGŽDANTĖS SAUSINIMO SISTEMŲ GRIOVIŲ IR JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2008-10-23
T-299
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, P.VAIČAIČIO G. 7, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-300
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 16, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-301
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE, SLAVIKŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-10-23
T-302
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-185 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2008-10-23
T-303
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-10-23
T-304
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PARENGTOMS SAVIVALDYBĖS TURTO IR VALSTYBĖS TURTO 2007 METŲ ATASKAITOMS
2008-10-23
T-305
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO 2009 METAMS
2008-10-23
T-306
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-237 PAPILDYMO
2008-10-23
T-307
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-239 DALINIO PAKEITIMO
2008-10-23
T-308
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2008-10-23
T-309
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-10-23
T-310
SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, PERDAVIMO
2008-10-23
T-311
SPRENDIMAS DĖL PASTATO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO
2008-10-23
T-312
SPRENDIMAS DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2008-10-23
T-313
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-10-23
T-314
SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO EITI PAREIGAS IR ORGANIZUOTI KONKURSĄ
2008-10-23
T-319
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-10-23
T-320
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ
2008-10-23
T-320
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYKDOMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMO KAINOS NUSTATYMO
2008-10-23
T-321
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR.T-251 DALINIO PAKEITIMO
2008-10-23
T-322
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLOKŠČIŲ, GELGAUDIŠKIO IR KRIŪKŲ SENIŪNIJOSE“
2008-10-23
T -315
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „PROFESINĖS REABILITACIJOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA MARIJAMPOLĖS APSKRITYJE“
2008-10-23
T -316
SPRENDIMAS DĖL LINOS VILIŪŠIENĖS SKYRIMO ŠAKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORE
2008-10-23
T-317