Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-11
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS STASIUI DOVYDAIČIUI SKYRIMO
2008-11-27
T-323
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALDUI BASČIUI SKYRIMO
2008-11-27
T-324
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI JUŠKIENEI SKYRIMO
2008-11-27
T-325
SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2008-11-27
T-326
SPRENDIMAS DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2008-11-27
T-327
SPRENDIMAS DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2008-11-27
T-328
SPRENDIMAS DĖL ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJAS YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA, DOKUMENTACIJOS PLANŲ IR DOKUMENTŲ REGISTRŲ DERINIMO
2008-11-27
T-329
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO GINTAUTUI PETRUI RUDAIČIUI IR VYTAUTUI RUDAIČIUI 2008 METAMS SUMAŽINIMO
2008-11-27
T-330
SPRENDIMAS DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VEŽĖJŲ NUOSTOLIŲ, SUSIDARIUSIŲ DĖL BŪTINŲ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO VISUOMENEI, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-11-27
T-331
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-26 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-11-27
T-332
SPRENDIMAS DĖL PASTATŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, PERDAVIMO
2008-11-27
T-333
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME NUOMOS SUTARTĮ
2008-11-27
T-334
SPRENDIMAS DĖL BUTO, ESANČIO LUKŠIUOSE, A.TATARĖS G. 33-2, PERDAVIMO
2008-11-27
T-335
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-11-27
T-336
SPRENDIMAS DĖL RAJONO VALDYBOS 1991 M. VASARIO 7 D. POTVARKIO NR. 42-V IR 1991 M. KOVO 14 D. POTVARKIO NR.100-V PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2008-11-27
T-337
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-11-27
T-338
SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2008-11-27
T-339
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS IR ŠAKIŲ „VARPO“ BEI GRIŠKABŪDŽIO VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-11-27
T-341
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR.134 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2008-11-27
T-342
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2008-11-27
T -343
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (I ETAPAS)“
2008-11-27
T -344
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 20 D. SPRENDIMO NR. T-108 PAKEITIMO
2008-11-27
T-340